15.9.2017 / Gösterim Sayısı : 9481

MİLLİ TARIM PROJESİ KAPSAMINDA DÜVE ALIM DESTEĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 14 EYLÜL 2017 TARİHİNDE BAKANLIK MEHMET AKİF ERSOY TOPLANTI SALONUNDA YAPILDI.

#Düve Desteği Toplantı 2017

Milli Tarım Projesi kapsamında, Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Düve Alım Desteği kapsamındaki illerde kırmızı et üretimini, damızlık hayvan üretimini ve meraların otlatma kapasitelerini artırmaya yönelik, hayvan alımı hibe programı uygulama rehberinin tanıtımı, 2017 yılında karşılaşabilecek sorunlar ve çözüm önerileri ve yazılım programının kullanımı konularını içeren değerlendirme toplantısı; Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanı Ramazan KOÇAK, Genel Müdürlüğümüz proje personeli ve proje illerinde görev yapan proje sorumlularının katılımları ile 14 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı açılışında konuşan Daire Başkanı Ramazan KOÇAK; Bakanlığımızca üreticilere yapılan desteklerin son derece yararlı ve önemli olduğunu ifade ederek, Milli Tarım projesi kapsamında 2017 yılında yürürlüğe girmiş olan, Düve Alım Desteği konusunda, TÜRKVET'e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin %30'unun hibe olarak verilmesi konusunda bilgilendirme yapmış, Ziraat Mühendisi Dr. Müge KOSER ELİÇİN tarafından ise Düve Alım Desteği Uygulama Rehberinin tanıtım sunumu yapılmıştır. 

Bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde; mera ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak belirlenmiş olan destekleme kapsamındaki 30 ilden katılım sağlayan teknik personelimiz, bölgelerinde yaşadıkları çeşitli sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmişler ve ayrıca 2017 yılı için Düve Alım Desteği Uygulama Rehberinin uygulanması konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir. Toplantıda ayrıca, millihayvancilik.tarim.gov.tr adresine yapılacak başvurularının değerlendirilmesi, sisteme girilmesi, ilgili bilgi ve belgelerin sistemden alınması, hazırlanmış olan yazılım programının kullanımı konusunda; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yazılım Uzmanları tarafından bilgilendirme yapılmıştır.

 

Düve Alım Desteği bilgilendirme toplantısı karşılıklı soru-cevap, çözüm önerilerinin değerlendirilmesi, 2017 yılı için yapılacak çalışmaların planlanması sonucu, iyi dilek ve temennilerle tamamlanmıştır.


''