30.10.2014 / Gösterim Sayısı : 26883

Sayıştay Denetimleri ile İlgili Bakanlık Makamı Oluru

Bakanlığımızda, Sayıştay denetçileri tarafından hesap ve işlemler üzerinde gerçekleştirilen dış denetimler sonucunda kamu zararı oluştuğu ileri sürülen ve Denetçiler tarafından yargılanmak üzere Sayıştay Hesap Mahkemelerine intikal ettirilen bulgularla ilgili olarak; anılan Mahkemeler tarafından Bakanlığımız aleyhine verilen "Tazmin" nitelikli kararların temyizinden olumlu sonuçlar alınabilmesi için yargılamanın yapıldığı daireye gönderilen savunma/cevap ve bunlara esas teşkil eden bilgi ve belgelerin birer örneğinin, konunun takibi için yargılamaya muhatap birim tarafından İç Denetim Birimi Başkanlığına gönderilmesine yönelik Bakanlık Makam'ından alınan 15.08.2014 tarih ve 77 sayılı Olur' a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

''