6.11.2014 / Gösterim Sayısı : 32109

2014‐2016 DÖNEMİ DENETİM PLANI

2014‐2016 Dönemi İç Denetim Planı, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 36 ve 39 uncu maddeleri ile Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Planın hazırlanması sırasında, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi ve Kamu İç Denetim Rehberinde belirtilen esas ve usuller de dikkate alınmıştır.
Denetim Planımıza yandaki menüden, "Kurumumuz" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

''