16.10.2017 / Gösterim Sayısı : 7234

AB İç Denetim Konferansı ve ziyaretler

#IAS-İç Denetim Konferansı

AB  Komisyonuna  ev sahipliği  yapan Brüksel'de bu yıl 15. si düzenlenen "İç Denetimde Köklü Yenilikler ve Gelişim - Gerçeklik mi Yoksa Efsane mi" konulu konferansa İç Denetim Birimi Başkanı Adem AKSOY başkanlığında, Bakanlığımız iç denetçilerinden oluşan bir heyetle katılım sağlanmıştır.

Avrupa ülkelerinden üst düzey yönetici, akademisyen ve çok sayıda iç denetçinin de bulunduğu konferansta, katılımcılar ile bireysel ve toplu görüşmeler  gerçekleştirilmiş olup, dünyada iç denetim mesleğindeki gelişmeler, bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizde iç denetim faaliyetleri konusunda yapılan düzenlemeler, kamu yönetiminde iç denetimin fonksiyonu,  Bakanlığımızca gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri ve temel prensipleri üzerinde fikir alışverişinde bulunulmuştur.

5 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen konferansta işlenen konular ve konuşmacılar aşağıda belirtilmiş olup konferans sunumlarına ilişkin bilgilere https://ec.europa.eu/info/events/internal-audit-service-conference-2017-2017-oct-05_en adresinden ulaşılabilir.

 

KonuşmacıGörevi/MesleğiKonu
Jacob SolGüney Kaliforniya Üniversitesi tarih ve muhasebe profesörü

Mali hesap verebilirliğin entellektüel ve pratik tarihi ve modern dünyada yönetimdeki rolü

 

Robert Hodgkinson

 

İngiltere ve Galler Uzman Muhasebeciler Enstitüsü YöneticisiTeknolojinin yenilikçi denetim üzerindeki etkileri
Neil WhiteDeloitte/USA Danışman İç denetim faaliyetlerinde dönüşüm
Marc VaelISACA/Belçika BaşkanTeknolojinin yenilikçi denetim üzerindeki etkileri
Albina KladusakKPMG/Münih İç Denetim DanışmanıVeri işleme
Cyndi PlamondonIIA Global/USA Kıdemli Başkan Yardımcısı  Denetim organizasyonu kültürü
Jan Otten ve Inge Van Der MeulenACS (Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri) Danışman Denetim tekniklerinde son trendler
Tobias AlbrechtErnst&Young /Almanya DanışmanDenetimde yenilikçiliğe dair çalışmalar
James PattersonRisk ve Güvence Direktörü/İngiltereDenetimde yenilikçiliğe dair çalışmalar
Benoit HarelIFACI Certification/Paris MüdürDenetimde yenilikçiliğe dair çalışmalar
Manfred Krafİç Denetim Hizmetleri Müdürü/IAS BrükselIAS Yenilik Zaman Çizelgesi

 

Konferans sonrasında 6 Ekim 2017 tarihinde;

 Katılım Öncesi Yardım Aracı - II Kurumsal Kapasite Geliştirme Bileşeni kapsamında, iç denetim birimimiz Avrupa Birliği Komşuluk Politikaları ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Komisyon Denetçisi Gill Kittel ile Türkiye'de Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörü altında yer alan alt sektör lider kuruluşu olan AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü- Katılım Öncesi Yardım Aracı Biriminin el kitabı ve prosedürleri ile bunların geliştirmeye ihtiyaç duyulan alanları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş ve önümüzdeki dönemde Genişleme Genel Müdürlüğü  Kurumsal Kapasite geliştirme bileşeni ile ilgili olarak iç denetim birimlerinin yetkinlik ve etkinlikleri ile ilgili işbirliğini artırmaya yönelik temennilerde paylaşılmıştır.

Avrupa Birliği Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Komisyon Denetçileri Andrea INCARNATI, Monica OLTEANU, Monica ONESEİ ve Lucia de Lorenzo Serrano ile yapılan toplantıda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması Tedbirine ilişkin iç denetim birimimizin yapmış olduğu çalışmalara vurgular yapılmış, Bakanlığımız İç Denetim Biriminin daha etkin ve yol gösterici rol almaya devam edeceği vurgulanmıştır.

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sn. Faruk KAYMAKÇI ile Bakanlığımızı temsilen Konferansa katılım sağlayan tüm iç denetçiler ile ayrıca Avrupa Birliği Bakanlığı ve Bakırköy Belediyesinden İç Denetçiler katılmışlardır.

Toplantı sırasında Büyükelçimiz ile iç denetimin mevzuat  yapısı  ve kurumlarda iç denetim uygulamaları hakkında Büyükelçi Faruk Kaymakçı'ya bilgi verilmiş,  AB nezdinde profesyonel anlamda iç denetçilerin  ülkemizin AB kriterlerini karşılayan yapısal uyumu tamamladığı, bundan sonraki sürecin her platformda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin önemi konularında görüş alışverişlinde bulunulmuş olup kendisine bizlere kıymetli vaktini paylaşmasından ötürü teşekkür edilmiştir.

''