Meslek İlkeleri

​İç denetim ayrı ve bağımsız bir mesleki faaliyettir. Mesleğin kendi bilimsel bilgisi, becerileri, davranış tarzları, yöntemleri ve standartları vardır. Bu çerçevede iç denetçilerin meslek ilkelerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
-Mesleki yeterlilik,
-Mesleki özen,
-Profesyonel davranış,
-İletişim becerisi,
-Bağımsızlık ve tarafsızlık.

''