Değer Katma

İç denetim kurum faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek üzerine tasarlanmış olup, kurum faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, varlıklarının korunması, risklere karşı önlem alınması yönünde kuruma katkı sağlamaktadır.
 
İç denetim, kurumsal faaliyetlerin ve kaynak kullanımında etkinliğin sağlanmasına odaklanmaktadır.
 

''