Misyon - Vizyon

​ Misyonumuz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı faaliyetlerinin; amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; üretilen bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamak, risk esaslı değerlendirme ve önerilerde bulunmak suretiyle Bakanlık faaliyetlerine değer katmaktır.

 

Vizyonumuz

Sürekli olarak kendini yenileyen bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası standartlarda denetim ve danışmanlık faaliyetleri sunmaktır.

''