İç Denetim Yönergesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ile iç denetçilerin ve üst yöneticinin iç denetime ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik esas ve usulleri düzenleyen yönergeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Ek Dosyalar

''