Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı faaliyetlerinin;

-İç Denetimin Tanımı, Kamu İç Denetim Standartları, Meslek Ahlak Kuralları ve diğer yasal düzenlemelere uygun şekilde hazırlanmış olan iç denetim yönergesine uygun,

-Etkin ve verimli,

-Bakanlık faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmeye yönelik paydaş beklentilerini karşılayacak,

şekilde yürütüldüğü hususlarında paydaşlara makul bir güvence sağlamak üzere ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun 18.02.2016 tarih, 2 sayılı kararıyla kabul edilen ve 05.04.2016 tarih ve 29675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı esas alınarak hazırlanan  Kalite Güvence ve Geliştirme Programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

''