Müzakere Süreci

Avrupa Komisyonu Tarafından Hazırlanan Düzenli İlerleme Raporları

​AB Komisyonu, aday ülkenin müktesebata uyum alanında kaydettiği ilerlemeleri veya bu alanda gözlemlediği eksiklileri yıllık bazda ilerleme raporlarıyla değerlendirmektedir. Komisyon, ilerleme raporlarının oluşturulması safhasında, aday ülke nezdindeki AB Delegasyonu'ndan, sivil toplum kuruluşlarından ve aday ülkenin kamu kurumlarından resmi olarak elde ettiği geri bildirimlerden yararlanmaktadır. 1998 yılından itibaren Düzenli İlerleme Raporları yayınlanmaktadır. ​

İlerleme Raporlarının Tematik Karşılaştırması

Ulusal Program (2008)

​2008/14481 sayılı "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 (5. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği Müktesebatıııın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı 31 Aralık 2008 tarihinde yayınlanmış olup. Bakanlığımız sorumluluğundaki Fasıllara ilişkin öncelikler. çıkarılması gereken mevzuat ve finansman ihtiyaçları belirlenmiştir. Buna göre Hinci Fasıla ilişkin belirlenen 3 önceliğin gerçekleştirilmesi için 2 kanun değişikliği ve 5 yönetmeliğin çıkartılması, 12nci fasıla ilişkin 7 önceliğin gerçekleştirilmesi için 1 kanun değişikliği ve 17 yönetmeliğin çıkartılması ve son olarak 13üncü fasıla ilişkin 4 önceliğin gerçekleştirilmesi için 2 kanun değişikliği ve 2 yönetmeliğin çıkartılması hedeflenmiştir. 


''