Tarımsal Teknolojiler

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu

Kurul Kararlarına ulaşmak için: Tıklayınız

Zirai Kredilendirme

 Zirai Kredilendirme Belgesi ve Deney Sevk

                           

Tarımsal mücadelede kullanılan alet ve makinalar hariç, kredili satışı istenilen tarımsal mekanizasyon araçlarını üreten veya ithal eden firma T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile düşük faizli kredilendirme kapsamında pazarlamak istediği ürünü için Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden Zirai Kredilendirme Belgesi almak zorundadır.

Zirai Kredilendirme Belgesini almak için;

Ürününü tanımlayan ve deney sevki istenen kuruluşu belirten bir dilekçe ile Bakanlığımıza başvurur.

Deney sevk işlemini takiben Deney kuruluşu ile temasa geçerek deney işlemi yaptırılır.

Olumlu Deney Raporu alınması halinde yeni bir dilekçe ile Zirai Kredilendirme Belgesi talebinde bulunulur,

Zirai Kredilendirme Belgesi için Döner Sermaye ücreti makbuzu.

 

Dene​y Raporu ve Zir​ai Kredilendirme Belgesi Alan Firma Listesi ​​​

Deney Raporu ve Zirai Kredilendirme Belgesi Alan Firmalar sözleşme için T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği şubelerine başvurduklarında söz konusu belgeler Bakanlığımızın web sitesinden teyit edilmektedir.

 

Bakanlığımızca Deney Yapma Yetkisi Verilen Kuruluşlar

Laboratuvar alt yapıları ve teknik yeterlilikleri uygun görülen kuruluşlara Bakanlığımızca Deney yapma yetkisi verilmektedir.

 

Deney Ücret​ Tarifesi​​​​

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu Kararları çerçevesinde tarımsal mekanizasyon araçlarının deney ücret tarifesi her yılın başında Bakanlığımızca ilgili kuruluşların görüşü alınarak belirlenmektedir.

 

Tarımsal Mekanizasyon Araçları Deney İlkeleri

Tarımsal Mekanizasyon Araçları Deney İlkeleri

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu Kararı çerçevesinde; Tarımsal Mekanizasyon Araçları Deney İlkeleri güncelleme çalışmaları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü editörlüğünde sürdürülmekte olup; http://gss.com.tr/calistay linkinden çalışmanın mevcut durumu takip edilebilir, görüş ve öneriler editör kuruluşa bildirilebilir.


''