Denetimler

İTU Faaliyetleri Raporlama Formları

​İl Müdürlüğünün Denetim Çalışmaları Altı Aylık Faaliyet Raporu


İl Müdürlüğü Yetkilendirilmiş Kuruluş Faaliyetleri Altı Aylık İzleme Formu​


Yetkilendirilmiş Kuruluşları Büro Denetimi Rapor Formu


İl Müdürlüğü Yetkilendirilmiş Kuruluşları Arazi Denetleme Rapor Formu 


İl Müdürlüğü İşletme Denetleme Rapor Formu


Yetkili Kuruluşun Üç Aylık Faaliyet Rapor Formu


Yetkili Kuruluşun Yıllık ​Faaliyet Rapor Formu​

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun Raporları

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun Raporları

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu iyi tarım uygulamasına geçen çiftçiyle sözleşme yapar. Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu çiftçi ile birlikte belirlediği kontrol tarihinde yapılan kontrolün sonucunda düzenlenen “Kontrol raporu” en geç 1 ay içinde il müdürlüğüne bildirir.(Her kuruluşun kendi düzenlediği form ile)

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Üreticilere ve/veya Üretici Gruplarına ait 3 aylık faaliyetleri ile İl Müdürlüklerine bildirir.

3 Aylık Faaliyet Raporu Formları


Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu her yılın sonunda faaliyetlerini “Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun Yıllık Raporu” ile Bakanlığımıza bildirir.

Yıllık Faaliyet Raporu Formu- ek-5 Boş Formu

Bakanlığımızca Yapılan Denetimler

İL MÜDÜRLÜKLERİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLARIN FALİYETLERİNİN TAKİBİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI

Bakanlığımızca yapılan denetimler

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları İyi Tarım Uygulamaları Komite üyeleri tarafından en az yılda bir kez büro denetimi ile denetlenir. Şikâyet halinde en kısa zamanda denetim yapılır. Bu denetimlerde “YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLARI DENETLEME FORMU” kullanılır. 

​Bakanlığımıza Bağlı İl Müdürlüklerinin Raporları

İl Müdürlükleri Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun yaptığı kontrolden sonra en 1 kez üreticinin arazi kontrolünü yaparak arazi kontrol formundaki kontrol noktalarına göre tespitlerini yapar "UYGUNSUZLUK VARSA " kontrol raporunu bir üst yazı ekinde “Arazi Denetleme Formu” ile Bakanlığımıza bildirir. "UYGUNSUZLUK YOKSA " kontrol raporunu bakanlığımıza göndermez sadece 2. maddeki Ek-4 formu ile Bakanlığımıza bilgi verir.

İl Müdürlükleri Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında ve Müteşebbis, Üretici / Üretici gruplarında yapılan denetimler sonucu altı aylık faaliyet raporlarını altıncı ayın sonunda Bakanlığımıza bildirir.

Bakanlığımıza gönderilen bilgiler değerlendirilerek yıllık raporlar oluşturulur.

 
''