Eğitimler

İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolör Eğitimi

Yeni Sayfa 1

Bitkisel Üretimde İTU İç Kontrolör Eğitim Konuları

Bitkisel Üretimde ve Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolör Eğitimi Programı içerisinde iyi tarım uygulamaları tekniklerine ilişkin konular Bakanlık eğiticileri, kalite yönetim sistemine ilişkin konular ise TSE personeli tarafından anlatılmaktadır.

 

Eğitime katılmak isteyen adaylar, iç kontrolörlük yapacağı alanla ilgili olarak lisans, ön lisans veya meslek lisesi mezunu olmalıdır.

 

1)Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolör Eğitim Programı

 

Katılıma ilişkin öğrenim durumu

 

Lisans mezunlarının ziraat mühendisi, gıda mühendisi, ön lisans mezunlarının bağcılık, bahçe tarımı, bitki koruma, çay eksperliği, fındık eksperliği, fidan yetiştiriciliği, gıda kalite kontrolü ve analizi, gıda teknolojisi, kesme çiçek yetiştiriciliği, mantarcılık, organik tarım, peyzaj ve süs bitkileri, seracılık, sulama teknolojisi, süs bitkileri yetiştiriciliği, tarım (açıköğretim), tarım makineleri, tarımsal işletmecilik, tarımsal ürünler muhafaza ve depolama teknolojisi, tarla bitkileri, tohumculuk, zeytincilik ve zeytin işleme teknolojisi, meslek lisesi mezunlarının ziraat teknik lisesi, süs bitkileri meslek lisesi, laborant meslek lisesi, anadolu tarım meslek lisesi, anadolu süs bitkileri meslek lisesi, tarım (ziraat) meslek lisesi olma şartı aranır.

 

Eğitim konuları;

 

 • İyi Tarım Uygulamaları Giriş
 • İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik
 • Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri (Tüm Çiftlik-Bitkisel Üretim)
 • Tarım-Çevre İlişkileri ve Risk Analizi
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı
 • Entegre Zararlı Yönetimi
 • Gübreleme Teknikleri
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Denetim Teknikleri

Bitkisel Üretimde iç kontrolör.xlsx

2)Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolör Eğitim Programı

 

Katılıma ilişkin öğrenim durumu

 

Lisans mezunlarının ziraat mühendisi veya veteriner hekim, ön lisans mezunlarının et ve ürünleri teknolojisi, gıda kalite kontrolü ve analizi, gıda teknolojisi, kümes hayvanları yetiştiriciliği, laborant ve veteriner sağlık, laborant ve veteriner sağlık (açıköğretim), organik tarım, süt ve besi hayvancılığı, süt ve ürünleri, tarım (açıköğretim) veya tarımsal ürünler muhafaza ve depolama teknolojisi, meslek lisesi mezunlarının ziraat teknik lisesi, laborant meslek lisesi, veteriner sağlık meslek lisesi, veteriner sağlık teknisyenleri meslek lisesi, anadolu tarım meslek lisesi veya tarım (ziraat) meslek lisesi olma şartı aranır.

 

Eğitim konuları;

 

İyi Tarım Uygulamaları Giriş

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri(Tüm Çiftlik)

Hayvansal Üretimde Uygulama Kriterleri

Hayvan Sağlığı ve Refahı

Hayvansal Yetiştiriciliğinde Temel Prensipler  

Tarım ve Çevre İlişkileri ve Risk Analizi

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

Denetim Teknikleri

 

Hayvansal Üretimde İTU İç Kontrolör Eğitiminde Başarılı Olanların Listesi için tıklayınız. 

Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolör Eğitimi

Hayvansal Üretimde İTU Kontrolörü Eğitimi

 

Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolör Eğitimi Programı içerisinde iyi tarım uygulamaları tekniklerine ilişkin konular Bakanlık eğiticileri, kalite yönetim sistemine ilişkin konular ise TSE personelince anlatılmaktadır.

 

Adaylarda istenilen Şartlar:

Eğitime katılmak isteyen aday, kontrolörlük yapacağı alanla ilgili olarak ziraat mühendisi, veya veteriner hekim olma şartı aranır.

 

Eğitimin Konuları:

 

 • İyi Tarım Uygulamalarına Giriş
 • İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik
 • Tarım-Çevre İlişkileri ve Risk Analizi
 • Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğinde Temel Prensipler
 • Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Temel Prensipler
 • Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Temel Prensipler
 • Hayvan Sağlığı ve Hastalıklarla Mücadele
 • Hayvan Nakilleri ve Hayvan Refahı
 • İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri (Tüm Çiftlik)
 • Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulama Kriterleri
 • İletişim Tek. ve Psikolojik Yaklaşımlar
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Denetim Teknikleri
Hayvansal_ur_kont_listesi.xlsx

İTU Birim personellerinin eğitimi ve kimliklendirmesi

​     İTU Birim personellerinin eğitimi ve kimliklendirilmesi.

 • Genel Müdürlüğümüz hizmet içi eğitim kapsamında İl Müdürlüğündeki personele İyi Tarım Uygulamaları konusunda eğiticilerin eğitimi çalışmasını her yıl periyodik olarak gerçekleştirmektedir.
 • İyi Tarım Uygulamaları biriminde çalışan eğitimi olmayan personelin eğitimi Bakanlıktan daha önce eğiticilerin eğitimi alan birim personelleri tarafından gerçekleştirilecektir.
 • İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitime katılan personele İTU kimliği verilmesi İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.
 • İTU Kimliğinin örnek tasarımı CD ile tüm il Müdürlüklerine gönderilmiştir. Örnek kimlik tasarımını değiştirmeden sadece istenilen bilgileri ve resim ekleyerek kimlik düzenlenecektir.
 • İTU kimliği  İl Müdürlüğünce basılıp onaylanarak ilgili personele teslim edilecektir.
 • Her İTU kimliği  kayıt no verilerek kayıt altına alınacak ve İl Müdürlüğü İTU birimi personelince takip edilecektir.
 • Görev değişikliği durumunda ilgili personel kimliği il müdürlüğüne teslim edecektir.

Kontrolör ve İç kontrolör Eğitimi Tarihleri

Eğitim, Yayın ve Yayım Çalışmaları

​İl Müdürlüklerinde İyi Tarım Uygulamaları Biriminde görev alan ve hizmet içi eğitimlere katılan teknik elemanlarca illerde çiftçi eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Ayrıca eğitim ve yayım çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan, 5.000’er (beşbin) adetlik “İyi Tarım Uygulamaları”, “Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Nasıl Yapılır?” ve “Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Nasıl Yapılır?” konu başlıklarında broşür ile afiş bastırılarak İl Müdürlüklerine ulaştırılmıştır.


İyi Tarım Uygulamaları Hizmet İçi Eğitimleri

İyi Tarım Uygulamaları Hizmet İçi Eğitimleri, Bakanlığımız bünyesinde İl Müdürlüklerinde İyi Tarım Uygulamaları Biriminde görev yapan personellere yönelik düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde İTU ilişkin teknik konular konu uzmanları tarafından aktarılmaktadır. 

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolör Eğitimi

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İTU Kontrolörü Eğitimi

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolör Eğitimi Programı içerisinde iyi tarım uygulamaları tekniklerine ilişkin konular Bakanlık eğiticileri, kalite yönetim sistemine ilişkin konular ise TSE personelince anlatılmaktadır.

 

Adaylarda istenilen Şartlar:

Eğitime katılmak isteyen aday, kontrolörlük yapacağı alanla ilgili olarak ziraat mühendisi (su ürünleri bölümü), gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi veya veteriner hekim olma şartı aranır.

 

Eğitimin Konuları:

 

·         İyi Tarım Uygulamalarına Giriş

·         İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

·         Su Ürünleri Yetiştiriciliğine İlişkin Mevzuatlar

·         Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Temel Bilgiler 

·         Su Ürünleri Yetiştiriciliği İyi Uygulamalar Kriterleri 1-2

·         Muhafaza Zinciri Kontrol Listesi

·         İyi Tarım Uygulamalarında Risk Analizleri

·         Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yemler

·         Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Görülen Hastalıklar

·         Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılan İlaçlar 

·         Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Çevresel Etkileşimi

·         Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Balık Refahı

·         İletişim Teknikleri ve Psikolojik Yaklaşımlar

·         ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

·         ISO 22000 Gıda Güvenliği Temel Eğitimi

·         ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

·         Denetim Teknikleri 

 

Su Ürünleri Yetişticiliğinde İTU Kontrolörü Eğitimi Alanların Listesi için tıklayınız.

Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolör Eğitimi

​​

Bitkisel Üretimde İTU Kontrolörü Eğitimi

İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğinin 15. maddesinin (a) bendi hükümlerince, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında düzenlenen protokol hükümleri çerçevesinde, ISO 17024 Personel Belgelendirme Standartlarında İyi Tarım Uygulamaları Kontrolör Eğitimi gerçekleştirilmektedir.

 

ISO 17024 PERSONEL BELGELENDİRME STANDARTLARINDA EĞİTİM

Tarımsal üretimin kalite yönetim sistemi prensiplerinde sürdürülmesini hedefleyen iyi tarım uygulamalarında, Bakanlıkça yetkilendirilecek kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında görev yapacak kontrolörlerin eğitimi de kalite yönetim sistemi içerisinde yürütülmektedir.

ISO 17024 Personel Belgelendirme Standartlarında yürütülen Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolör eğitim programı TSE tarafından TÜRKAK'a akredite edilmiştir. Bu kapsamda eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara akredite sertifika düzenlenmektedir.

Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolör Eğitimi Programı içerisinde iyi tarım uygulamaları tekniklerine ilişkin konular Bakanlık eğiticileri, kalite yönetim sistemine ilişkin konular ise TSE personelince anlatılmaktadır.

Adaylarda istenilen Şartlar:

Eğitime katılmak isteyen adayın, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi olması şartı aranır.

Eğitimin Konuları:

 • İyi Tarım Uygulamalarına Giriş
 • İyi Tarım Uygulamaları Ülke Mevzuatı
 • Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri
 • Ülkemizde Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Entegre Mücadele
 • Bitki Sağlığı ve Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı
 • Gübreler ve Gübreleme Teknikleri
 • İyi Tarım Uygulamalarında Risk Analizleri
 • Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörlüğüne İlişkin Uygulamalar
 • Tarım - Çevre İlişkileri
 • İletişim Teknikleri ve Psikolojik Yaklaşımlar
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Temel Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
 • Denetim Teknikleri 

 Bitkisel Üretimde İTU Kontrolörü Eğitimi Alanların Listesi için tıklayınız..

''