Projeler

ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ

ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ

Proje No: 2012A020070

Proje Amacı ve kapsamı

Türkiye'de organik tarımın yaygınlaştırılması tüm gelir gruplarının tüketebileceği organik   ürünlerin üretiminin desteklenmesi,     izlenebilirliğin tesis edilmesi,  etkin kontrol ve sertifikasyon sisteminin işletilmesi, organik ürün konusunda tüketici bilincinin artırılmasıdır.

Proje Süreci ve Bütçesi:

 1997 yılından itibaren yürütülen projeye 2018 yılı için  5.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Proje Faaliyetleri:

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü projesi 2018 yılında Bitkisel Üretim Genel müdürlüğünün koordinatörlüğünde 51 İl Müdürlüğü ve  11 Araştırma Enstitüsü  ile işbirliği  içerisinde yürütülecektir. Proje kapsamında organik bitkisel, hayvansal ve su ürünleri kapsamlarında ülkemizde organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik demonstrasyon faaliyetleri, ulusal organik tarım mevzuatının uluslararası mevzuatlar ile uyumlu hale getirirlmesi, organik üretim konusunda  çiftçilere yönelik eğitim ve yayım çalışmaları, Bakanlık merkez ve taşra personelinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve organik ürünlerin görünürlüğünün artırılmasına yönelik faaliyetler, Bakanlık tarafından yetki verilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının denetim faaliyetleri ile organik tarım için öncelikli konularda araştırma projeleri yürütülecektir.   


GÖKÇEADA VE BOZCAADA TARIMSAL KALKINMA VE İSKÂN PROJESİ

GÖKÇEADA BOZCAADA TARIMSAL KALKINMA VE İSKÂN PROJESİ

Proje No: 1993A020020

Projenin Amacı ve Kapsamı;

Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde mevcut doğal kaynakların en iyi şekilde değerlendirilerek adalarda ikamet eden/edecek üreticilere tarımsal destek sağlanarak tarımsal üretimin artırılarak üreticilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, tarımın sürdürülebilir geçim kaynağı yapılarak faal ve yerleşik bir nüfusun oluşturulması hedeflenmektedir.

Proje Süreci ve Bütçesi;

Gökçeada-Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskân Projesi 1993 yılından, projenin tarımsal bölümü ise 2001 yılından beri uygulanmaktadır. Projenin yapılmasına dayanak oluşturan hedeflere ulaşılıncaya kadar projenin devam etmesi öngörülmüştür. Projenin 2017 yılı bütçesi 2.500.000 TL olup, 2018 yılı bütçesi de 2.500.000 TL olarak planlanmıştır.  

Proje Faaliyetleri;

Proje Faaliyetleri; Organik Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminin Geliştirilmesi, Organik Arıcılık ve Bal Üretiminin Geliştirilmesi, Organik Bağcılık ve Şarap Üretiminin Geliştirilmesi, Organik Meyve ve Sebze Üretiminin Geliştirilmesi, Organik Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, Su Ürünlerini Üretiminin Geliştirilmesi, Tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması, Kontrol ve sertifikasyon hizmeti alımı, Şirinköy-Uğurlu Köyü basınçlı sulama suyu projesi yapımı ve üretici ve tüketicilere yönelik eğitim yayım faaliyetleridir.

​ 

''