Projeler

ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ

ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ

Proje No: 2012A020070

Proje Amacı ve Kapsamı:

Toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden; bitki, hayvan ve insan sağlığını azami derecede koruyarak, tüm gelir gruplarının tüketebileceği kaliteli organik tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ile kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinin denetiminin yapılmasıdır.

Proje Süreci ve Bütçesi:

 1997 yılından itibaren yürütülen projenin 2016 yılı bütçesi 3.700.000 TL olup, 2017 yılı bütçesi ise 5.000.000 TL olarak planlanmıştır. 

Proje Faaliyetleri:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri  tarafından bitkisel ve hayvansal üretimde eğitim projeleri ve belirlenen çiftçi şartlarında eğitim, demonstrasyon uygulamaları şeklinde, ayrıca tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen araştırma projeleri olarak uygulanmaktadır.

Organik tarımın amacının sağlıklı beslenme, çevrenin ve kaynakların korunması gibi kriterlere dayanması nedeniyle, proje kapsamında organik üretimin aşamalı olarak ülke çapında yaygınlaştırılması yönünde faaliyetler yürütülmektedir.

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü projesi 2017 yılında 54 ilimizde, 14 Araştırma Enstitüsünde uygulanmaktadır.

Proje faaliyetleri olarak; Eğitim ve yayım çalışmaları faaliyetleri (eğitim, sivil toplum kuruluşları (STK) eğitimi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi, üretici eğitimi, demonstrasyon faaliyetleri, basılı ve görsel yayım materyali hazırlanması, tarla günü, toplantılar, teknik geziler) ile sistemin denetimi (kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinin denetimi, organik pazarların ve satış noktalarının denetimi) yapılmaktadır.  


GÖKÇEADA VE BOZCAADA TARIMSAL KALKINMA VE İSKÂN PROJESİ

GÖKÇEADA BOZCAADA TARIMSAL KALKINMA VE İSKÂN PROJESİ

Proje No: 1993A020020

Projenin Amacı ve Kapsamı;

Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde mevcut doğal kaynakların en iyi şekilde değerlendirilerek adalarda ikamet eden/edecek üreticilere tarımsal destek sağlanarak tarımsal üretimin artırılarak üreticilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, tarımın sürdürülebilir geçim kaynağı yapılarak faal ve yerleşik bir nüfusun oluşturulması hedeflenmektedir.

Proje Süreci ve Bütçesi;

Gökçeada-Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskân Projesi 1993 yılından, projenin tarımsal bölümü ise 2001 yılından beri uygulanmaktadır. Projenin yapılmasına dayanak oluşturan hedeflere ulaşılıncaya kadar projenin devam etmesi öngörülmüştür. Projenin 2016 yılı bütçesi 2.000.000 TL olup, 2017 yılı bütçesi ise 2.500.000 TL olarak planlanmıştır.  

Proje Faaliyetleri;

Proje Faaliyetleri; Organik Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminin Geliştirilmesi, Organik Arıcılık ve Bal Üretiminin Geliştirilmesi, Organik Bağcılık ve Şarap Üretiminin Geliştirilmesi, Organik Meyve ve Sebze Üretiminin Geliştirilmesi, Organik Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, Su Ürünlerini Üretiminin Geliştirilmesi, Tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması, Kontrol ve sertifikasyon hizmeti alımı, Şirinköy-Uğurlu Köyü basınçlı sulama suyu projesi yapımı ve üretici ve tüketicilere yönelik eğitim yayım faaliyetleridir.

​ 

''