Örtü Altı Kayıt Sistemi

Örtü Altı Kayıt Sistemi

Örtüaltı Kayıt Sistemine Kayıtlı Toplam Örtüaltı Alanı

Tipi

İşletme Sayısı

Örtüaltı Sayısı

Alan (da)

Alçak Tünel

412

821

6.407

Yüksek Tünel

3.225

8.020

17.315

Plastik Sera

22.208

39.151

101.887

Cam Sera

9.444

18.764

25.118

Cam ve Plastik Sera

2.876

4.090

9.534

TOPLAM

38.165

70.846

160.261

Kaynak: BÜGEM 2013, Şubat

''