Kırsal Alanda Kadın

Kadın Çiftçiler Tarımsal Üretim Eğitim Ve Yayım Çalışmaları

​Tarımsal üretim sürecinin her aşamasında bulunan kadın çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin yapılması ve kaliteli ürün artışının sağlanması amacıyla bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipekböcekçiliğine kadar birçok tarımsal konularda çeşitli yayım teknikleri kullanılarak 81 ilde eğitimler verilmektedir.

Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Bulundukları Yerlerdeki Kadın Çiftçilere Verilen Eğitim Ve Yayım Çalışmaları

Bakanlığımız tarafından desteklenen "Ortaklar Mülkiyetinde Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin" bulundukları yerlerdeki kadın çiftçilere, genel kooperatifçilik ve kooperatiflerin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda (hayvan bakımı ve beslenmesi, hayvan hastalıkları, sağım teknikleri ve hijyeni, hijyenik süt üretimi, sütün çeşitli şekillerde değerlendirilmesi, ahır bakımı ve temizliği, koyun yetiştiriciliği, arıcılık, seracılık vb.) 2004 yılından itibaren ülke çapında eğitimler verilmektedir.

​Bakanlığımız bünyesinde kurucusu ve ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan 54 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır. Bu kooperatiflerden bu güne kadar 18 kooperatif pozitif ayrımcılık gözetilerek programa alınarak desteklenmiştir. 

Ev Ekonomisi Eğitim Yayım Çalışmaları

Kadın çiftçilerin ve genç kızların sosyal yaşantılarını modern hayat seviyesine ulaştırmak, onları sosyo-ekonomik yönden geliştirmek için;

Aile Kaynakları ve Yönetimi (tüketici eğitimi, konut planlaması, ev araç ve gereçleri, kaynak yönetimi, kişisel bakım ve hijyen)

Beslenme (gıdaların çeşitli yöntemlerle muhafazası, yiyecek hazırlama ve pişirme yöntemleri, özel durumlarda beslenme, gıda güvenliği ve güvencesi, beslenme ilkeleri ve hijyen)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ( doğum öncesi ve sonrası gelişim, aile içi etkileşim ve iletişim)

Köy El Sanatları (dokuma, boyama, örgü, takı tasarımı, hediyelik eşya yapımı, takı tasarımı ve yapımı vb.) konularında eğitim yayım çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalar 81 ilde yürütülmektedir.​

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi 2000 yılından itibaren yürütülen bir projedir. Proje ile kırsal alanda yaşayan kadınları tarımsal konularda ve ekonomik faaliyetlerde eğitim - yayım yöntemleri ile eğitmek, tarımsal üretimdeki kaliteyi artırmak, kalkınmada kadınların daha aktif rol almalarını sağlamak ve kırsaldaki kadının ekonomik ve sosyal konumunu iyileştirmek ve güçlendirmek amaçlanmıştır.

 

Proje kapsamında bugüne kadar oluşturulan kadın çiftçi ilgi gruplarına proje  illerinde yürütülecek proje konularına göre yoğun tarımsal eğitimler verilmiş, bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmış, girdi temini yapılarak (tohum, fide, gübre, fidan, kovan, tarım ilaçları, sera malzemeleri, süt sağım aleti vb.) proje çalışmaları desteklenmiştir.

2015 yılında itibaren "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi" 3 aşamada gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

1."Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" Programı

Kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkânlarının geliştirilmesi için kırsalda yaşayan girişimci özelliği taşıyan kadınlara İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilerek bilgi ve beceri geliştirme yoluyla istihdamlarına yönelik katkı sağlamak, iş kurmalarına imkân vermek amacı ile 2015 yılında "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" Programı başlatılmıştır.

Program kapsamında 2015 yılında 8 ilde (Balıkesir, Çankırı, Gaziantep, Kırklareli, Konya, Malatya, Muğla, Zonguldak) toplam 407 kadın çiftçiye sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilerek bir iş fikri ile proje hazırlamaları sağlanmıştır. Hazırlanan projeler, öncelikle il düzeyinde sonra Türkiye genelinde değerlendirilerek dereceye giren girişimci kadınlar Bakanlığımız tarafından 2015 yılında başlatılan "Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni"nde ödüllendirilmiş ve işletme kurmaları sağlanmıştır.

2016 yılında seçilen 10 ilde (Adıyaman, Bolu, Adana, Kırşehir, Iğdır, Artvin, Sinop, Yalova, Tekirdağ, Sakarya) illerinde kadın çiftçiye İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilecektir. Eğitimler sonunda her kadın çiftçi bir proje hazırlayacaktır. Her il kendi bünyesinde "proje pazarı" oluşturacak ve proje katalogları basılacaktır.  Her ilden dereceye giren projeler jüri tarafından değerlendirilerek birinci olan proje hayata geçirilmek üzere desteklenmesi planlanmaktadır.

​2."Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" Programı

Tarımın içinde en çok var olan ancak tarımsal yeniliklerden en geç haberdar olan kadın çiftçilere daha verimli bir tarım için bilgi yöntem sağlamak, kaynakları daha etkin yönetebilmek, kullanabilmek, yeni teknolojileri öğretmek ve uygulatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ve İl Müdürlükleri koordinasyonuyla 2015 yılında "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı başlatılmıştır. Böylece tarımda kalite ve verimi artırmaya yönelik tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması sağlanmıştır.

2015 yılında seçilmiş 13 ilde tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen yayım projeleri kapsamında 1.099 kadın çiftçi eğitilmiştir.

Program 2016 yılında seçilmiş 10 ilde (Giresun, Malatya, Niğde, Ordu, Balıkesir, İzmir, Mersin, Diyarbakır, Erzurum, Şanlıurfa ) devam edecek ve ilerleyen yıllarda 81 ile yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

3."Kadın Çiftçilere Yönelik Özel Projeler"

Kadın çiftçilere yönelik il özel projeleri ile kadın çiftçilerin istihdam edilebilirlikleri, girişimcilik kapasitelerinin artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanmıştır. 2015 yılında Kalkınma Bakanlığı katkıları ile yürütülen 3 ilde 3 proje hayata geçirilmiştir. 

1- İzmir ilinde "Balıkçılıkta Kadın Eli Projesi"

2- Hatay ilinde "Hatay İli İçin Sürdürülebilir Bir Kalkınma Modeli: İpekböcekçiliği Yetiştiriciliği ve Buna Bağlı İpek Ürünlerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi"

3- Kayseri ilinde "Kadın Çiftçiler Vermikompost (Solucan Gübresi) Üretiyor Projesi"

Yürütülen bu projeler ile toplam 184 kadın çiftçi 10-30 gün süreli proje konularına göre eğitimler alarak sertifika sahibi olmuştur. Ayrıca eğitim alan kadınların aldıkları eğitimler doğrultusunda istihdam edilmeleri ya da kendi işini kurmaları konusunda da çalışmalar yürütülmüştür.

​2016 yılında kadın çiftçilere yönelik 5 ilde 5 proje yürütülmektedir.

 •  Gaziantep ilinde Kadın Çiftçiler ile Alternatif Ürün Stevia Yetiştiriciliği ve Sanayiye Kazandırılması Projesi,
 •  Ankara ilinde "Kadın Çiftçiler Yeşil Üretim ile Domates Üretiyor Hayatları Değişiyor Projesi",
 •   Hakkâri ilinde "Süs Bitkisi Yetiştiriciliğinde Kadın Çiftçiler Projesi",
 •   Elazığ ilinde "Kadın Eli Değdi Sebze Kurudu, Domates Un Oldu Projesi",
 •   Antalya ilinde "Antalya'da Örtü altı Sebze Yetiştiriciliğinde Kadın Üreticilerle Biyolojik Mücadele Projesi"

   ​

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı İle Kırsaldaki Kadınların Sosyo-Ekonomik Yönden Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi” (Türkiye-Azerbaycan)

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklığı ile yürütülen proje ile yerelde cinsiyet duyarlı yayım hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kadınların bilgiye ulaşımını kolaylaştırarak hem kendi güçlenmelerine hem de tarımsal/hayvansal üretimin verimliliğini arttırmaya katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bakanlığımız tarafından hazırlanan proje FAO tarafından kabul edilmiş projeler içinde kırsalda kadına yönelik tek proje olması açısından önemlidir.

2013 yılında çalışmalarına başlanan proje Kars, Kastamonu ve Antalya illerinde yürütülmektedir.  Proje kapsamında eğitim programının tasarımı ve uygulanması için toplam150 kadın çiftçiye ve 30 yayım personeline anket çalışması, proje illerinden toplam 30 yayım personeline yönelik "Cinsiyet Duyarlı Tarımsal Yayım Eğitici Eğitimi" ve 30 kadın çiftçiye   " Girişimcilik, Ürün Geliştirme ve Pazarlama" konularında eğitimler gerçekleştirilmiştir. Projenin Türkiye ve Azerbaycan'daki eğitim faaliyetleri tamamlanmış olup 2016 yılının Haziran ayında projenin kapanış çalıştayı yapılmıştır.

Fao Toplumsal Cinsiyet Ve Tarım Çerçeve Programının Uygulanması Yoluyla Cinsiyet Ayrımcılığına Dayalı Verilerin Oluşturulması Ve Ulusal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi (Türkiye, Tacikistan, Kırgız Cumhuriyeti)

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklığı ile yürütülen proje ile proje yararlanıcısı olan ülkelerde (Türkiye, Kırgızistan ve Tacikistan) kırsal nüfusun mevcut durumunu değerlendirmek suretiyle tarımsal ve kırsal sektörde cinsiyete göre ayrıştırılmış veri setlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

2014 yılından itibaren yürütülen proje kapsamında Ulusal Toplumsal Cinsiyet Profiline ilişkin taslak rapor hazırlanmış, toplumsal cinsiyete dayalı ayrıştırılmış verilerin elde edilmesi amacıyla göstergelerin belirlenmesine yönelik TÜİK ile yakın işbirliği yapılmış, toplumsal cinsiyete dayalı ayrıştırılmış yaklaşık 18 gösterge listesi hazırlanmıştır. 2016 yılının Mayıs ayında yapılan çalıştay ile projenin kapanışı gerçekleştirilmiştir.

Lider Çocuk Tarım Kampı Projesi

"Hayatın Merkezinde Tarım, Tarımın Merkezinde Çocuk…" ilkesinden yola çıkarak Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından 2010 yılında itibaren "Lider Çocuk Tarım Kampı" projesi uygulanmaya başlanmıştır.

Çocuk Tarım Kampı ile geleceğin yapıtaşı çocuklara "doğa bilinci ve çevre farkındalığı" kazandırmak, "tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği" hakkında bilgi vermek", "tarımsal faaliyetleri tanıtmak", "doğal kaynakların korunmasının önemini kavramalarına yardımcı olmak", "etkinlik, gezi ve gözlemlerle yaşadıkları çevreyi tanımalarını sağlamak" amaçlanmaktadır.

Başlangıçta sadece Başkanlığımızca uygulanması planlanan Lider Çocuk Tarım Kampı projesi 2014 yılından itibaren ülke geneline yaygınlaştırılarak 81 İl Müdürlüğünde de uygulanmaya başlanmıştır. 

Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü

Bakanlığımız, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında 14 Mayıs 2012 tarihinde Dünya Çiftçi Günü’nde imzalanan protokol ile kırsal alanda yaşayan ve çiftçilikle uğraşan kadınların tarımsal ve sosyal konularda (toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, kişi hak ve özgürlükleri konularında) eğitilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Protokol kapsamında Kadın Çiftçi Eğitimi çalışmaları 5 pilot ilde (Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, İzmir) seçilmiş eğitim konularında ( Kadın ve Kooperatifleşme, Girişimcilik ve Liderlik, İklim Değişikliği ve Kadın,  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sosyal Güvenlik) 185 eğitici eğitilmiş, toplam 771 kadın çiftçi eğitimden yararlanmıştır. Program 2014 yılında 81 il’e yaygınlaştırılmış olup 8.568 kadın çiftçi eğitimlerden faydalanmıştır.

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü

​Girişimci, önder olan kadın çiftçileri tanıtmak, onların yaptıklarını,ürettiklerini, sorunlarını dile getirmek hem anne hem de üretici olan kırsaldaki kadınları kamuoyunun gündeminde tutarak taktir ve taltif etmek amacıile her yıl değişik faaliyetlerle 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kutlamaları yapılmaktadır.

Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012-2016)

Bakanlığımız tarafından 1 Ulusal 9 Bölgesel düzeyde yapılmış Kırsal Alanda Kadın Çalıştayları sonuçlarından yola çıkarak kamu kurum ve kuruluşu, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları katkıları ile Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012-2016) hazırlanmıştır. Ulusal Eylem Planı 4 stratejik alan, 9 gelişme ekseni, 24 tedbirden oluşmuştur,

Eylem planı; Ulusal ve Bölgesel Çalıştaylarda belirlenen sorunlara (yoksulluk, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, tarımsal üretim, girişimcilik, örgütlenme, istihdam, pazarlama, doğal kaynakların kullanımı ve korunmasıkonularında) çözüm önerilerinin getirilmesi, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulamaya aktarılması, iş gücüne katılan kadınların yarısının istihdam edildiği tarım sektörüne yeni açılımlar sağlaması, kırsal alanda kadının güçlendirilmesi, kapasitelerinin arttırılması açısından önemli olacağı düşünülmektedir.

Eylem planı tam metni için tıklayın

Kırsalda Kadına Yönelik Tamamlanmış Olan Çalışmalar

 • -​İyotlu Tuz Kullanımı Eğitim ve Yayım Çalışmaları
 • -Gıdaların Çeşitli Yöntemlerle Muhafaza Edilmesi Eğitim ve Yayım Çalışmaları
 • -Kırsal Alanda Kadın Eğitimi ile Sağlıklı Süt Üretimi Projesi
 • -UNICEF –T.C. Hükümeti İşbirliği ile Yürütülen Projeler​​​

 1. Aile ve Çocuk Eğitimi Projesi
 2. Çocuk Dostu Öğrenme Ortamları Projesi
 3. Afet ve Acil Durumlarda Hazırlıklı Olma Projesi
 • -Anadolu Çocuklarının Gözüyle Çiçek ve Doğa Projesi
 • -Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı Çalışmaları
 • -Kadın Çiftçi Örgütlenmesi İşbirliği Protokolü Çalışmaları
 • -Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA ) Genç Liderler Programı
 • -Growtech Eurasia 2012 Uluslararası “Üretimde Biz de Varız” Tarım ve Kadın Konferansı
 • -Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması
 • -Hizmetiçi Eğitim Seminerleri
 • -Kırsal Kadın Çalışmalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Programı 

Kadına Yönelik Faaliyetlere Ait Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Yürütülen Çalışmalar

 • -Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW) Çalışmaları
 • -Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Ulusal Eylem Planı Çalışmaları
 • -Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı Çalışmaları
 • -Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi Çalışmaları
 • -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları yapıla​n "Ulusal İstihdam Stratejisi Çalıştayı" Çalışmaları
 • -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Başbakanlık Genelgesi Gereği oluşturulan "Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu" Çalışmaları
 • -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinde Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesi Projesi Çalışmaları
 • -Birleşmiş Miletlerin dört kuruluşu Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),  Uluslararası  Çalışma Örgütü (ILO), Ulusal Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Ulusal Program uygulayıcısı olarak İŞKUR ortaklığında yürütülen "Herkes için İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Pilot Bölge Uygulaması"  Projesi Çalışmaları
 • -Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen "Türkiye'nin İklim Değişikliği'ne Uyum Kapasitesi'nin Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde "Toplumsal Cinsiyet " konularına yönelik çalışmalar
 • -Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen 10. Kalkınma Planı çalışmaları
 • -Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  İŞKUR koordinatörlüğünde yürütülen "Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu" çalışmaları
 • -Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilen "Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi Projesi" çalışmaları.​​​
''