AGRIS

Ulusal AGRIS Merkezi

Ulusal AGRIS Merkezi

Tarım Bilimi ve Teknolojisi Bilgi Sistemi olarak adlandırılan AGRIS, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından geliştirilmiş ve tarım, hayvancılık, balıkçılık, gıda, veteriner hekimliği alanlarında yapılmış bilimsel çalışmaların indekslendiği bir bilgi sistemidir. 1975 yılında kurulmuş olan bu bilgi sisteminin çok sayıda aktif üyesi bulunmaktadır. Her merkez kendi ülkesindeki bilimsel çalışmaları İngilizce olarak işler ve merkezi AGRIS veritabanında yerleştirmek üzere FAO' ya gönderir. Sistem 3 milyondan fazla bibliyografik künye içermektedir. Bu sistemde bütün ülkeler aynı yazılım ve yöntemleri kullanarak uluslararası standartların belirlediği bir üst veri modeliyle verilerini işlemektedir. Böylece bilgi alışverişinin sağlıklı, kolay ve aksamadan yapılması sağlanır. Bu sayede bilgiye erişim, paylaşım ve geri çağırma işlemleri de en üst seviyede gerçekleştirilir.

Merkezimiz tarım alanındaki bilgilerin sınıflanması için geliştirilen AGRIS'e özgü özel bir sınıflama sistemi kullanarak bilgileri sınıflandırmakta ve WEBAGRIS programı aracılığıyla veritabanına işlemektedir. İndekslemede kullanılan terimler AGROVOC olarak adlandırdığımız kontrollü bir sözlükten seçilmekte ve istenildiğinde 19 dile birden çevrilebilmektedir. Bu şekilde bilimsel bilgi alışverişinin çokdilli olarak yapılabilmesine aracılık edilmektedir.

Uluslararası AGRIS sistemine ülkemiz adına katkı sağlayan merkezimiz, Bakanlık araştırma enstitüleri, üniversiteler ve çeşitli araştırma kurumları tarafından üretilen araştırmaların bibliyografik künyelerini sisteme kazandırmaktadır. Ülkemizde tarım alanında üretilen bilimsel bilgiler WEBAGRIS programı kullanılarak bilgisayar ortamında indekslenip sınıflandırılarak uluslar arası sisteme dahil edilmektedir. Şimdiye kadar 9000'den fazla  bilimsel çalışma AGRIS sistemine kazandırılmıştır. İsteyen herkes ücretsiz olarak bu veritabanına www.fao.org/agris adresinden erişebilmekte ve serbestçe bilgi taraması yapabilmektedir.

''