İşletme Kayıt ve Onay İşlemleri

Yem Amaçlı Hayvansal Yan Ürün İşletmeleri

​İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği gereği ( 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete) rendering işletmeleri ( et-kemik unu, tavuk unu, balık unu vb.) ile kedi-köpek maması üren işletmeler Bakanlığımızdan onay almak zorundadırlar. 

Onaya Tabi Yem İşletmeleri

 • Y​em Hijyen Yönetmeliği Ek-6 birinci bölümünde belirtilen, yem katkı maddeleri ve/veya biyoproteinleri üreten ve/veya piyasaya sunan işletmeler,
 • Yem Hijyen Yönetmeliği Ek-6 ikinci bölümünde belirtilen, yem katkı maddelerinden premiks üreten ve/veya piyasaya sunan işletmeler,
 • Yem Hijyen Yönetmeliği Ek-6 üçüncü bölümünde belirtilen yem katkı maddelerini ya da bu katkıları içeren premiksleri kullanarak piyasaya sunmak üzere karma yem imal eden ya da kendi hayvanlarının ihtiyacı için karma yem üreten işletmeler.


Kayda Tabi Yem İşletmeleri

 • Onay kapsamı dışındaki karma yem işletmeleri
 • Onay kapsamı dışındaki yem katkı ve premiks işletmeleri
 • Yalama taşı veya blok yem üreticileri
 • Yem ithalatçıları
 • Yem hammadde tedarikçileri
 • Perakende yem satış ve depolama yerleri
 • Paketleme yapan yem işletmeleri
 • Bitkisel orijinli sanayi yan ürünü üreten işletmeler (Değirmencilik, biracılık sanayi yan ürünü ve benzeri yem üreten işletmeler)
 • Yem hammaddesi işleyen işletmeler.

 

Kayıt ve Onay Başvurusu

''