Konu Arama

Konu Adı
Organik Tarım Desteği

Birim Fiyatları​

Organik Tarım Desteklemesi TL/da
1.Kategori Üretim 100
2.Kategori Üretim70
3.Kategori Üretim30
4.Kategori Üretim10
Organik Hayvancılık DesteğiTL/kovan
Arılı Kovan10


Başvuru Süreçleri​

​Destekleme Uygulama Takvimi ​ ​ ​ ​ ​
Destekleme AdıBelge Teslim Başlangıç TarihiBelge Teslim Bitiş TarihiKesin İcmallerin BÜGEM'e Gönderilme Tarihi
Organik Tarım Desteği17.9.2017
 30.3.2018
Haziran 2018

​Organik Tarım Desteklemesi Başvuru Süreci:

Organik tarım desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerimiz;

  1. Organik tarım desteklemesinden faydalanmak istediklerine dair Başvuru Dilekçesini belirtilen süreler içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ( ÇKS) kayıtlı olduğu İl/İlçe müdürlüklerimize vermek zorundadır.
  2. Başvuru konusu üretim ve parseller; başvuru sahibi üretici adına 2017 yılında ÇKS ve OTBİS' de kayıtlı olan, 2017 yılı hasadı gerçekleştirilmiş, geçiş 2, geçiş 3 ve organik statüdeki üretim parselleri olması gerekmektedir.
  3. Organik tarım desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerimizin ilgili üretimlerinin, OTBİS kayıtlarında 2017 yılında yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolünün yapılmış olması ve yönetmelik hükümlerine göre kontrol sonucunun uygun bulunması ve OTBİS' e kaydedilmiş olması gerekmektedir.
  4. OTBİS' te bilgilerinin tamamlatılması görev ve sorumluluğu başvuru sahibi çiftçiye aittir​.


''