Konu Arama

Konu Adı
Alan Bazlı Destekler

Birim Fiyatları​

FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ(TL/da)
Fındık Desteği170

 

 

İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri
Meyve- Sebze50 TL/dekar
Örtü Altı150 TL/dekar
Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler100 TL /dekar

 

Organik Tarım Desteklemeleri
1.Kategori Üretim100 TL/dekar
2.Kategori Üretim70 TL/dekar
3.Kategori Üretim30 TL/baş
4.Kategori Üretim10 TL/baş
Organik Hayvancılık DesteğiTL/Kovan
Arılı Kovan10 TL/kovan

 

Mazot ve Gübre Desteği(TL/da)
Mazot ve Gübre11

''