Konu Arama

Konu Adı
ÇATAK Desteği

Birim Fiyatları​

​ÇATAK Desteği

ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİ. KORUN. (ÇATAK) DESTEGİ(TL/da)
I Kategori30
II Kategori60
III Kategori135​

Başvuru Süreçleri

​DESTEKLEME UYGULAMA TAKVİMİ ​ ​ ​ ​
Destekleme AdıBelge Teslim Başlangıç TarihiBelge Teslim Bitiş TarihiAskı SüresiKesin İcmallerin BÜGEM'e Gönderilme Tarihleri
Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesi 01.03.201530.09.201510 (On) GünKasım 2015


Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programı Desteği Başvuru Süreçleri:

  1. Üreticiler, İl Proje Uygulama Komisyonu tarafından ÇATAK programı için 1 Mart – 30 Eylül tarihleri arasında olmak üzere  illerine ait belirlenen başvuru tarihlerinde programa katılmak için Ek–1'e uygun olarak tanzim edilen ön başvuru formu ile il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder.
  2. Üreticiler tarafından yapılan müracaatlar, proje uygulama birimi tarafından ÇATAK programı hedefleri ve il/ilçede uygulanacak kategoriler itibariyle değerlendirilir. Başvurusu uygun görülenlerle Ek-3'e uygun taahhütname alınmak suretiyle Ek–4'e uygun hibe sözleşmesi imzalanır.
  3. Hibe sözleşmesinin yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, proje uygulama birimi tarafından yerinde kontrol edilerek Ek-5'e uygun desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı düzenlenir.
  4. ÇATAK programı kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren üreticilerin desteklemelere esas icmalleri hazırlanarak il proje uygulama komisyonuna gönderilir. İl proje uygulama komisyonunca onaylanan icmaller (Ek–6) bu Tebliğin 9 uncu maddesi hükümlerine göre askıya çıkarılır. Askı süresi sonunda kesinleşen icmaller Genel Müdürlüğe gönderilir.
  5. Programın sürekliliğinin kontrol edilmesi açısından, ikinci ve üçüncü yıllarda o yılın ÇKS beyanına göre arazi yerinde kontrol edilerek Ek-5'e uygun desteklemeye esas arazi kontrol tutanağı düzenlenir. Bu kontrole göre müteakip yıllar ödemelerine karar verilir.

''