Konu Arama

Konu Adı
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Birim Fiyatları

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği TL/da
Aspir, Kanola (Kolza), Susam4
Çavdar, Tritikale, Yulaf6
Çeltik8
Arpa, Buğday8,5
Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi20
Yerfıstığı15
Yonca30
Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi20
Patates80


Başvuru Süreçleri​

Destekleme Uygulama Takvimi ​ ​ ​ ​ ​
Destekleme AdıBelge Teslim Başlangıç TarihiBelge Teslim Bitiş TarihiAskı SüresiKesin İcmallerin BÜGEM' e Gönderilme Tarihi
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (2018)01.11.2017
29.06.2018
5 (Beş) GünMayıs 2018
Ağustos 2018


Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Başvuru Süreci:

Sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz;

 1. ​Destek Başvurusu belirtilen süre içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ( ÇKS) kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.
 2. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenilmektedir.
  • Başvuru dilekçesi,
  • Talep formu /(EK-11); bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi/tohum üreticisi tarafından tasdik edildikten sonra çiftçi, sertifikalı tohum kullanılan araziye ait bilgiler kısmını doldurur ve imzalar. Formda yer alan sertifika ve fatura bilgileri, tohum sertifikasındaki ve faturasındaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.
  • Tohumluk satış faturası; 1/7/2017 tarihi ve sonrası düzenlenmiş olmalıdır, tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
  • Tohumluk sertifikası fotokopisi; sertifikaların geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır. 
  • Gerekli durumda tohumluk analiz raporu; fatura tarihi itibariyle sertifika bir yılını doldurmuş ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli analiz raporu fotokopisi de istenir. Analiz raporlarının da geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.''