Konu Arama

Konu Adı
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Birim Fiyatları

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği TL/kg
Arpa, Çavdar, Tritikale, Yulaf,0,08
Buğday, Patates0,10
Çeltik0,25
Soya Fasulyesi0,35
Aspir, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut0,50
Susam0,60
Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi1,50
Kanola 1,20
Yerfıstığı0,80
Kanola (Kolza)1,20
Yonca4,00

 

Orijinal/Temel ve Üstü Tohumluk Üretimi

Aldığı Desteğe

%100 İlave


Başvuru Süreçleri

Destekleme AdıBelge Teslim Başlangıç TarihiBelge Teslim Bitiş TarihiAskı SüresiSertifika Düzenlenme TarihiSatışın Tamamlanması Gereken Son Tarih
Kesin İcmallerin BÜGEM' e Gönderilme Tarihi
Yurt İçi Sertifikalı Tohum / Fidan Üretim Desteği

Tebliğ yayım tarihi


31.10.2018


5 (Beş) Gün

Tohum için; 1/7/2017 - 30/6/2018


31/10/2018​


Kasım 2018
Fidan için; 1/3/2017 - 29/12/2017


Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteğinden Faydalanmak İsteyen Üreticiler 

1. Bakanlık tarafından Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu (YTK) olmalıdırlar.

2. ÇKS'ye kayıtlı olmalıdırlar.

3. Üretecekleri tohumların sertifikasını almalıdırlar. Bunun için Tohumluk Beyannamesi vereceklerdir. Tohumluk beyannamesini, tohum üretimini gerçekleştirecekleri alanın idari sınır olarak dahil olduğu Bakanlık İl Müdürlüğü'ne verirler. Tohum üreticileri tohum üretimini gerçekleştirecekleri alanlar farklı illerin idari sınırları içerisinde kalıyorsa veya farklı illerin idari sınırları içerisinde gerçekleşecekse her ile ayrı ayrı tohumluk beyannamesi verir. Üretim yapacakları alanı belirtir. ÇKS'ye kayıtlı oldukları ilin bilgisini de verirler.

4. Tohum üreticileri, Tohumluk Beyannamesi'ni verdikten sonra ÇKS kayıtlarının bulunduğu il veya ilçe müdürlüğüne Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi' nden faydalanmak üzere başvuru yaparlar.

5. Tohum üreticileri Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi' nden faydalanmak üzere başvuru yaptıkları sırada aşağıda dokümanları da hazır ederler;

  • ÇKS belgesi. Bu belge Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu (YTK) ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohum yetiştirenlerin, tohum üretilen araziyi göstermelidir.

  • BÜGEM tarafından verilen Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu (YTK) olduğunu gösterir belge, 

  • Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi YTK Tarafından Beyan Edilen Alım/Satım Belgesi ve Sertifika Bilgileri tablosu (EK-12) ve bu belge ekinde beyan edilen tohum veya fidan sertifikaları suretleri ve beyan edilen tohum veya fidan alım/satım belgeleri suretleri,

  • Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi Üretilen ve Sertifikalandırılan Tohum/Fidan Üretim Bilgileri tablosu (EK-13) ve bu belge ekinde tohum veya fidan sertifikalarının suretleri ile tohum veya fidan alım/satım belgeleri suretleri, 
 
SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEKLEMESİ
Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına kg başına destekleme verilmektedir.
''