Konu Arama

Konu Adı
Hayvancılık Desteklemeleri

Birim Fiyatları

(1) Buzağı-Malak DesteğiTL/Baş
4 Ay ve Üzeri Buzağı-Malak (81 İl)350
Soykütüğü (81 İl)500
Döl Kontrolü50 (İlave)
(2) Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam Desteği250 Baş ve Üzeri Küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak ödenir.
(3) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.Birime Destek
(4) Koyun-Keçi DesteğiBirime Destek
Koyun-Keçi25TL/baş
(5) Tiftik ÜretimBirime Destek
Tiftik22 TL/baş
(6) Süt PrimiBirime Destek
Soğutulmuş Manda, koyun-keçi, İnek sütüBakanlıkça belirlenir
(7) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Adana, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Erzincan, İzmir ve Uşak illerinde​Birime Destek
Her bir sığır içinBakanlıkça belirlenir
(8) İpek BöceğiBirime Destek
Tohum (kutu)50 TL/adet
Yaş koza40 TL/kg
(9)  ArıcılıkBirime Destek
Arılı kovan10 TL/adet
Bombus arısı60 TL/koloni
(10) Su ÜrünleriBirime Destek
Alabalık ​​250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil)0,65 TL/Kg
​250.001-500.000Kg​0,325 TL/Kg
​ Yeni türler​250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil)​1 TL/Kg
​​250.001-500.000Kg 0,5TL/Kg
Midye ​0,05 TL/Kg
​Kapalı Sistem ​​0,50 TL/Kg
​(11) Balıkçı Gemisi DesteğiBirime Destek
​10-20 metre​10.000 TL/m
​21-30 metre​15.000 TL/m
​31-34 metre​20.000 TL/m
​35-45 metre​30.000 TL/m
​46 ve Üzeri metre​35.000 TL/m
(12)  Yem BitkileriBirime Destek
Yonca (sulu)60 TL/dekar/yıl
Yonca (kuru)35 TL/dekar/yıl
Korunga45 TL/ dekar/yıl
Tek yıllıklar40 TL/dekar
Silajlık tek yıllıklar55 TL/dekar
Silajlık mısır (sulu)90 TL/dekar
Silajlık mısır (kuru)45 TL/dekar
Yapay çayır-mera150 TL/dekar
​Patates siğili görülen alanlarda ​​Aldığı desteğe İlave %50
(13)  Hayvan Hastalık TazminatlarıBirime Destek
Kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir.   
(14) Hayvan Başı ÖdemeBirime Destek
Hastalıktan ari işletme200 TL/baş
Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)60 TL/baş
(15) Aşı DesteğiBirime Destek
Şap Aşısı   (Büyükbaş)0,75 TL/baş
Şap Aşısı   (Küçükbaş)0,50 TL/baş
Brucellosis (Büyükbaş)1,50 TL/baş
Brucellosis (Küçükbaş)0,50 TL/baş
​Küpe Desteği​1,00 TL/baş
(16) ​Atık DesteğiBirime Destek
​Büyükbaş hayvan atıkları (Aşılama sonrası)​400 TL/baş
​Küçükbaş hayvan atıkları (Aşılama sonrası)​100 TL/baş
(17) Hayvan Gen KaynaklarıBirime Destek
Büyükbaş Koruma600 TL/baş
Küçükbaş Koruma90 TL/baş
Sığır Pedigrili Koruma 800 TL/Baş
Arı Koruma40 TL/kovan
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru 70 TL/baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru 40 TL/baş
Halk Elinde Manda Islahı 850 TL/Baş
Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği 200 TL/Baş
Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği200 TL/baş
(18)  Çiğ Sütün Değerlendirilmesi
​Bakanlıkça belirlenir.
(19) Besilik erkek sığır desteği
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren sözleşmeli besicilik yapan yetiştiricilere 1-300 baş arası kestirdikleri hayvan başına 200TL destekleme ödemesi yapılır. ​ ​
(20) Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele DesteğiBirime Destek (TL/Dekar)
​Biyoteknik mücadele​110
​Biyolojik mücadele​350
Örtü Altı Paket Toplama​460
​Biyoteknik mücadele​35
​​Biyolojik mücadele​35
Açık Alanda Paket Toplama​70

​ 


''