Konu Arama

Konu Adı
Besilik Erkek Sığır Desteği

Birim Fiyatları​

Besilik erkek sığır desteği (Manda dahil)
1-300 Baş Arası kestirdikleri hayvan başına 200 TL

Başvuru Süreçleri​

BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ


Kesim tarihi itibarıyla, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Bakanlık Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET’e) kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve en az 12 aylık yaşı tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan onay/şartlı onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini Kırmızı Et Kayıt Sistemi (KES) veri tabanına kaydettiren üreticilere, sözleşmeli besicilik yapanlara farklı olmak üzere Bakanlıkça belirlenecek miktarda hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

Müracaat şartları, yeri, şekli ve zamanı;

 1. Kesimi yapılan besilik erkek sığırlar 02/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.
 2. Üreticiler, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olduğu yerlerde birliğe, olmadığı yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.
 3. Yılı içinde yapılan kesimlerin son başvuru tarihi 31/01/2016’dır.

Üreticiden istenecek belgeler;

 1. Dilekçe,
 2. Aşağıdaki belgelerden herhangi biri;
  1. Kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu,
  2. Kesilecek hayvanın veya karkasının alım satımına ilişkin fatura/müstahsil makbuzu,
 3. İşletme Tescil Belgesi,
 4. Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,
 5. Kesimi yapılan hayvanların TÜRKVET’ten düşümünün yapıldığını gösteren belge,
 6. Kesimhane resmi veteriner hekimince veya yetkilendirilmiş veteriner hekimce onaylanmış kesim cetveli,
 7. Sözleşmeli besicilik yapan üreticiler için, ekinde sözleşmeye tabi hayvanlara ait kulak küpe numaralarının yazılı olduğu sözleşme örneği.


''