Konu Arama

Konu Adı
Malak Desteği

Birim Fiyatları​

Malak Desteği (4 Ay ve Üzeri)350 TL/baş​

Başvuru Süreçleri​

MALAK DESTEKLEMESİ

Desteklemeden faydalanacak yetiştiricinin;

  1. Malakları 2015 doğumlu ve TURKVET veri tabanına kayıtlı olmalıdır.
Malak Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 01 Kasım 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında, 
  1. Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde, üye olanlar ve birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar birliklere, üye olma şartlarını taşımayan yetiştiriciler il/ilçe müdürlüklerine EK-A dilekçe ile,
  2. Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunmayan illerde il/ilçe müdürlüklerine EK-B dilekçe ile başvuru yaparlar.
Yeriştiriciler;
  1. Malakların zamanında küpeletilmesi ve TURKVET sistemine kaydedilmesinden,
  2. Belirtilen başvuru tarihleri arasında başvuruda bulunmaktan,
  3. Destekleme ödemelerine yönelik 15 Ocak 2016 tarihinden itibaren 10 gün süre ile askıya çıkarılar bilgilerini kontrol etmekten, yanlışlık var ise düzeltilmesi için itirazda bulunmaktan sorumludur.
''