Konu Arama

Konu Adı
Besilik Materyal Buzağı

Başvuru Süreçleri

BESİLİK MATERYAL BUZAĞI DESTEKLEMESİ
 1. 2014 yılında başlamıştır.
 2. GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde (35 il) uygulanmaktadır.
 3. Destekleme yılında suni tohumlamadan veya Bakanlık Proje Tabii Tohumlama boğalarının tohumlamasından doğmuş kombine ve etçi ırk veya melezi buzağılara, yılda bir kez ödeme yapılmaktadır.
 4. Anne ve buzağının babasını oluşturan suni tohumlama kayıtları E-Islahta kayıtlı olmalıdır.
 5. Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve TÜRKVET veri tabanına kaydedilmiş olmalıdır.
 6. Destekleme, destekleme yılını takip eden yılda 2 dönem halinde ödenir.
 
Süreç:
 1. Buzağı desteklemesine başvuru yapılmış olması bu destekleme için de başvuru yapılmış sayılmaktadır. Bu nedenle buzağı başvuru işlemleri bu destekleme için de geçerlidir.
 2. Destekleme yılını takip eden yılın 15 Ocak tarihli E-Islah ve TÜRKVET veri tabanlarının kayıtlarından, kararname ve tebliğde yer alan hususlar doğrultusunda, en geç 20 Ocak tarihine kadar E-Islahtan askı listeleri (İcmal 1) yayınlanır.
 3. Destekleme yılını takip eden yılın 15 Şubat tarihli E-Islah ve TÜRKVET veri tabanlarının kayıtlarından,  kararname ve tebliğde yer alan hususlar doğrultusunda, hak ediş listeleri (İcmal 2) en geç Şubat ayının sonuna kadar E-Islahtan yayınlanır.
 4. İl/İlçe müdürlüklerince incelenen ve onaylanan hak edişler (İcmal 2) destekleme yılını takip eden yılın en geç Mart ayının sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.
 5. Nisan-Mayıs ayı içerisinde HAYGEM tarafından ödeme cetvelleri hazırlanır, ilgili birimlere gönderilir.
 6. Buzağı destekleme ödemesi, destekleme yılını takip eden yılın Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilir.
 7. Benzeri süreç Destekleme yılını takip eden yılın Temmuz ayında başlar ve destekleme ödemesi Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilir. 
''