Konu Arama

Konu Adı
Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave

Başvuru Süreçleri​

BUZAĞI DESTEKLEMESİ
 1. 2009 yılında başlamıştır.
 2. Destekleme yılında suni tohumlamadan doğmuş buzağılara, yılda bir kez ödeme yapılmaktadır.
 3. Anne ve buzağının babasını oluşturan suni tohumlama kayıtları E-Islahta kayıtlı olmalıdır.
 4. Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve Türkvet veri tabanına kaydedilmiş olmalıdır.
 5. Destekleme, destekleme yılını takip eden yılda 2 dönem halinde ödenir.
 
Süreç:
 1. Yetiştiriciler, tebliğin yayınlanmasından itibaren destekleme yılının sonuna kadar üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütüne (EK-A) dilekçe ile başvuruda bulunur. Ön soy kütüğünde kayıtlı ve her hangi bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olmayan yetiştiriciler, destekleme yılının Ekim-Aralık aylarında (EK-B) dilekçe ile şahsen ve doğrudan il/ilçe müdürlüklerine destekleme müracaatında bulunabilirler.
 2. Yetiştirici/Üretici örgütleri, üyelerinin başvuru dilekçeleri doğrultusunda destekleme yılının Ekim-Aralık ayı içerisinde ekli müracaat dilekçeleri ile il/ilçe müdürlüklerine müracaatta bulunur. Son başvuru tarihi 31 Aralık olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular geçersiz sayılır.
 3. Müracaatlar, destekleme yılını takip eden yılın önce 15 Ocak, eksiklik ve hatalar var ise 15 Şubat tarihine kadar E-Islah veri tabanına yetkili il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından kaydedilir.
 4. Destekleme yılını takip eden yılın 15 Ocak tarihli E-Islah ve Türkvet veri tabanlarının kayıtlarından, kararname ve tebliğde yer alan hususlar doğrultusunda, en geç 20 Ocak tarihine kadar E-Islahtan askı listeleri (İcmal 1) yayınlanır.
 5. Destekleme yılını takip eden yılın 15 Şubat tarihli E-Islah ve Türkvet veri tabanlarının kayıtlarından,  kararname ve tebliğde yer alan hususlar doğrultusunda, hak ediş listeleri (İcmal 2) en geç şubat ayının sonuna kadar E-Islahtan yayınlanır.
 6. İl/İlçe müdürlüklerince incelenen ve onaylanan hak edişler (İcmal 2) destekleme yılını takip eden yılın en geç Mart ayının sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.
 7. Nisan-Mayıs ayı içerisinde HAYGEM tarafından ödeme cetvelleri hazırlanır, ilgili birimlere gönderilir.
 8. Buzağı destekleme ödemesi, destekleme yılını takip eden yılın Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilir.
 9. Benzeri süreç Destekleme yılını takip eden yılın Temmuz ayında başlar ve destekleme ödemesi Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilir. 

''