Konu Arama

Konu Adı
GAP-DAP-KOP-DOKAP Hibe Desteği

Birim Fiyatları​

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.Birime Destek
Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)Anaç Sığır 350TL/baş
Buzağı 150TL/baş​

Başvuru Süreçleri

GÜNEYDOĞU (GAP) VE DOĞU ANADOLU (DAP) PROJELERİ
KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK
SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
 
Proje uygulama süresi 2013-2015 yılları arasında olup, 50-300 baş arasında damızlık sığır işletmelerinin kurulması kapsamında; yeni ahır yapımı, damızlık dişi düve alımı, süt sağım sistemi ve süt soğutma tankı alımı konularında hibe desteği sağlamaktadır.
Damızlık düve ve makine ekipman alımlarında % 40, inşaat için ise % 30 oranında hibe desteği verilmektedir.
 
Başvurular Nereye Yapılmaktadır:
GAP ve DAP kapsamındaki 25 ilde, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine doğrudan başvurular yapılmaktadır.
 
Başvurular Nasıl Yapılır:
Hibe programına başvurabilmek için gerçek ve tüzel kişilik olmak gerekmektedir. Bu şartları taşıyan yatırımcılar bağlı bulundukları illerin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, bir dilekçe ile, Bakanlığımız Çiftçi Kayıt Sistemi veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olduklarını belgeleyen belgeler ve sahip oldukları arazi varlıklarını gösterir bilgiler ile ön başvurularını yapabilirler.
 
Başvurular Ne Zaman Yapılır:
Başvurular her ayın 1-15’i arasında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılmaktadır.
 
 
  
DOĞU ANADOLU (DAP), GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP), KONYA OVASI (KOP) VE DOĞU KARADENİZ (DOKAP) PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
 
Proje uygulama süresi 2014-2018 yılları arasında olup, 10-49 baş arası kurulu büyükbaş ve 100-200 baş arası kurulu küçükbaş hayvan işletmelerine damızlık erkek materyal (boğa, koç ve teke), yeni ahır/ağıl yapımı ve ahır/ağıl tadilatları konularında hibe desteği sağlamaktadır.
Damızlık erkek materyal alımlarına % 80, inşaat desteği için ise % 50 oranında hibe desteği verilmektedir.
 
Başvurular Nereye Yapılmaktadır:
GAP, DAP, KOP ve DOKAP kapsamındaki 35 ilde, inşaat yatırımları için doğrudan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, damızlık erkek materyal alımları için ise İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurular yapılmaktadır.
 
Başvurular Nasıl Yapılır:
Hibe programına başvurabilmek için gerçek ve tüzel kişilik olmak gerekmektedir. Bu şartları taşıyan yatırımcılar bağlı bulundukları illerin İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, bir dilekçe ile, Bakanlığımız Türkvet kayıt sistemi ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduklarını belgeleyen belgeler ve sahip oldukları arazi varlıklarını gösterir bilgiler ile ön başvurularını yapabilirler.
 
Başvurular Ne Zaman Yapılır:
Başvurular, projenin devam ettiği 2014-2018 yıllarında her yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarında İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine bir kez yapılmaktadır.
 
Uygulama ve Ödemeler:
Bakanlıkça onaylanan başvurular, yatırımcıya tebliğ edildikten sonraki 12 aylık sürede tamamlanır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde denetim yapılması ardından uygun görülen tamamlanmış yatırımlar için hak ediş cetveli hazırlanıp hibe ödemesinin yapılması için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık ise tüm evrak ve işlemlerin tamam olması halinde ödemenin gerçekleşmesi için Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne talimat gönderilir.
 
            Not: Her iki projeye ait Uygulama Rehberleri Hayvancılık Genel Müdürlüğüne ait http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM​ web sitesinde güncel olarak yayımlanmaktadır.
''