Konu Arama

Konu Adı
Anaç manda

Başvuru Süreçleri

ANAÇ MANDA DESTEKLEMESİ

Desteklemeden faydalanacak yetiştiricinin;
  1. İşletmeleri ve anaç mandaları TURKVET veri tabanına kayıtlı olmalı,
  2. Anaç mandaları, 01 Ekim 2015 tarihinden önce işletmeye gelmiş olmalıdır.

Anaç ​Manda Yetiştiriciliği Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 01 Kasım 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında;

  1. Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde, üye olanlar ve birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar birliklere, üye olma şartlarını taşımayan yetiştiriciler il/ilçe müdürlüklerine EK​-A dilekçe ile,
  2. Damı​zlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunmayan illerde il/ilçe müdürlüklerine EK-B dilekçe ile başvuru yaparlar.
Yetiştiriciler;
  1. Destekleme ile ilgili kayıtlarının ve anaç mandalarının TURKVET sisteminde güncellenmesinden,
  2. Belirtilen başvuru tarihleri arasında başvuruda bulunmaktan,
  3. ​Destekleme ödemelerine yönelik 15 Ocak 2016 tarihinden itibaren 10 gün süre ile askıya çıkarılar bilgilerini kontrol etmekten, yanlışlık var ise düzeltilmesi için itirazda bulunmaktan sorumludur.
''