Konu Arama

Konu Adı
Büyükbaş Koruma

Birim Fiyatları​

Büyükbaş Koruma550 TL/baş​

Başvuru Süreçleri

Büyükbaş Koruma

Başvuru Süreçleri

2015 yılı hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında sığır ve manda koruma desteklemelerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler; ilgili mevzuatta yer alan illerde ve belirtilen koşulları sağlamaları halinde, Temmuz ayı sonuna kadar başvuru yaparak hayvan başına 550 TL destek ödemesi alabileceklerdir. Bunun için;

  1. İl/ilçe GTHB müdürlüklerine dilekçe ve ikamet belgesi ile başvuru yapılır.
  2. Genel müdürlük, enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcilerinden oluşan Seçim Komisyonu, başvuru yapan yetiştiricilerin sürülerini yerinde inceler ve Koruma Programı hakkında bilgi verir, projeye uygun sürüler ve yetiştiricileri seçer ve tutanak hazırlanır.
  3. Enstitü müdürlüğü ile yetiştirici arasında sözleşme imzalanır. Yetiştiriciler; ilgili mevzuatta belirtilen ve araştırma enstitüsü ile yapılan sözleşmede yer alan koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler.  Her yıl sürüler koruma proje lideri tarafından yerinde incelenir, hakedişe esas veriler alınır ve raporlanır.

    Destek başvuru dilekçesi için tıklayınız…
''