Konu Arama

Konu Adı
Midye

Birim Fiyatları​

Su Ürünleri  Birim Fiyat (TL/Kg)
​Midye​0,05

Midye Yetiştiriciliği Başvuru Süreçleri

     Midye yetiştiriciliği desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin, Bakanlıktan onaylı, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı ve entansif  şekilde  üretim  yapmaları gerekmektedir. 2015 yılı için 0,05 TL/kg destekleme ödemesi yapılmaktadır.

 

Müracaat İçin İstenen Belgeler:

Desteklemeden yararlanmak isteyenler aşağıdaki belgelerle işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Müracaat dilekçesi,

b) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya yavru balık tespit tutanağı (son müracaat tarihine kadar istenildiği zaman),

c) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya hasat tespit tutanağı (son müracaat tarihine kadar istenildiği zaman),

ç) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi (bulunmayan yerlerde bu belge istenmez),

d) İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane veya işletmesinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik belgesinin sureti, yavru balıkların üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi halinde ise bu kurumlar tarafından satışın yapıldığını gösterir belge,

e) Yem faturası (son müracaat tarihine kadar yılı içerisinde istenildiği zaman),

 

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 30/11/2015 tarihine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu Tebliğ kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorundadır. Belirtilen son müracaat tarihine kadar müracaatta bulunmuş yetiştiricilerin, Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en geç 11/1/2016 tarihine kadar teslim edilebilir.

 

Destekleme Dilekçesine Ulaşmak için Tıklayınız…

''