Konu Arama

Konu Adı
Süt Primi

Birim Fiyatları​

Süt PrimiBirime Destek
Soğutulmuş Manda, Koyun-Keçi, İnek SütüBakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden.

Başvuru Süreçleri​

ÇİĞ SÜT ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ
 

2015 yılı çiğ süt desteklemelerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler; 2015/17 sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde belirtilen şartlara uygun olarak müracaatları halinde,  manda, koyun, keçi ve inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi alabileceklerdir. 

Bunun için üreticilerin;

  1. Üretmiş olduğu çiğ sütün, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50'nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satması,
  2. Ulusal düzeyde örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olmaları,
  3. Üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne her destekleme ödeme döneminde dilekçe ile müracaat etmeleri,
  4. Sattıkları çiğ süte ait fatura/e-fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne teslim etmeleri gerekmektedir.
  5. Destekleme ödeme dönemleri ve birim fiyatlar bakanlığımızca belirlenmektedir.
  6. Destekleme ödeme dönemlerinde desteklemeye hak kazananlarla ilgili icmaller İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince askıya çıkarılmakta ve itirazların askı süresi içerisinde yapması gerekmektedir. İtirazlar il/ilçe müdürlükleri tarafından değerlendirilmektedir.

 

''