Konu Arama

Konu Adı
Tiftik Üretim

Birim Fiyatları​

Tiftik ÜretimBirime Destek
Tiftik22 TL/Kg.

Başvuru Süreçleri

TİFTİK DESTEKLEMESİ

Ürettiği tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve/veya Kooperatiflerine satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) veri tabanına kaydettiren üreticilere, kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

Bu kapsamda Üreticiler;

  1. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde; kooperatifler ve/veya birliğe, geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde ise il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat eder.
  2. Bakanlık veri tabanına (TURKVET) kayıtlı hayvanlarından elde ettiği yılı ürünü tiftiği, birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre kooperatifler ve/veya birliğe satar.
  3. Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için düzenlenen müstahsil makbuzunu 5 yıl süreyle saklar.
  4. Destekleme kapsamında, il/ilçe müdürlüklerinde askıya çıkartılan TKS veri tabanından alınan icmal-1 listelerindeki bilgileri, askı süresi içinde kontrol eder, gerekirse süresi içinde itiraz eder.​
''