Konu Arama

Konu Adı
Yem Bitkileri

Birim Fiyatları​

 

Yem Bitkileri Desteği

 

TL/da/yıl

Çok Yıllıklar90
Tek Yıllıklar60
Silajlık Mısır 100
Kuru Şartlarda Ekilişi Yapılan Yem Bitkileri40
Bakanlıkça belirlenen Hayvancılık Yetiştirici Bölgesinde yer alan illerde yem bitkisi ekilişine

 

Aldığı Desteğe

%25 İlave

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2018 yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için

 

Aldığı Desteğe

%50 İlave


Başvuru Süreçleri

Destekleme Uygulama Takvimi ​ ​ ​ ​ ​
Destekleme AdıBelge Teslim Başlangıç TarihiBelge Teslim Bitiş TarihiAskı SüresiSertifika Düzenleme TarihiKesin İcmallerin BÜGEM'e Gönderilme Tarihi
Yem Bitkileri Üretimi Desteği01.01.2018
 16.11.2018
5 (Beş) Gün Aralık 2018

Yem Bitkileri Üretimi Desteği Başvuru Süreci Örneği:

 Yem Bitkileri Üretimi Desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz,

  1. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.
  2. Yem Bitkileri Üretim Desteklemesinden faydalanmak istediğine dair Başvuru Dilekçesini belirlenen süreler içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerine vermek zorundadır. Ancak yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce müracaat etmeleri gerekmekte olup , hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.
  3. İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini yukarıda bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

 

''