Konu Arama

Konu Adı
Yem Bitkileri

Birim Fiyatları​

Yem BitkileriBirime Destek
Yonca (sulu)60 TL/dekar/yıl
Yonca (kuru)35 TL/dekar/yıl
Korunga45 TL/ dekar/yıl
Tek yıllıklar40 TL/dekar
Silajlık tek yıllıklar55 TL/dekar
Silajlık mısır (sulu)90 TL/dekar
Silajlık mısır (kuru)45 TL/dekar
Yapay çayır-mera150 TL/dekar
Patates Siğili Görülen Alanlarda Yem Bitkileri Desteği​Aldığı desteğe ilave %50
Yeraltı Su Kısıtı Olan Yerlerde Fiğ, Macar Fiğ, Burçak, Mürdümük ​Yem Bitkisi desteğine ilave %50

Başvuru Süreçleri

Destekleme Uygulama Takvimi ​ ​ ​ ​ ​
Destekleme AdıBelge Teslim Başlangıç TarihiBelge Teslim Bitiş TarihiAskı SüresiSertifika Düzenleme TarihiKesin İcmallerin BÜGEM'e Gönderilme Tarihi
Yem Bitkileri Üretimi Desteği01.01.2017
 17.11.2017
5 (Beş) Gün Aralık 2017

Yem Bitkileri Üretimi Desteği Başvuru Süreci Örneği:

 Yem Bitkileri Üretimi Desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz,

  1. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.
  2. Yem Bitkileri Üretim Desteklemesinden faydalanmak istediğine dair Başvuru Dilekçesini belirlenen süreler içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerine vermek zorundadır. Ancak yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce müracaat etmeleri gerekmekte olup , hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.
  3. İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini yukarıda bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

 

''