Çok Dilli Tarım Sözlüğü


  Çok Dilli Tarım Sözlüğü

Çokdilli Tarım Sözlüğü, Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanıp hizmete sunulmuştur. Sözlüğümüz Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen ve yönetilen AGROVOC'un Türkçe edisyonudur. AGROVOC; tarım,  orman, balıkçılık, hayvancılık, gıda teknolojisi gibi konuların bütün dallarını ve bunlarla ilişkili olan çevre, beslenme vb. alanları kapsayan çokdilli özelliğe  sahip bir kavramsal dizin (tesarus) niteliği taşımaktadır. Tarımsal kavramların değişik dillerdeki karşılıkları ve tanımlamalarını göstermektedir. Aynı zamanda kavram, terim ve terimler arası hiyerarşik, tercihsel, çağrışımsal ve dilbilimsel ilişkileri gösteren, kısa açıklama ve yönlendirmelerin de yer aldığı bir başvuru eseridir. Eser 30 dili  (TR, EN, FR, DE, AR, ES, CS, FA, HI, IT, JA, HU, RU, NO, ZH, TE, UK, TH,  KA, KO, MS, LO, PT, PL, RO, SK, SV, VI, MY, KM) kapsamaktadır. Yaklaşık 36 bin kavram ve 680 bin terimi içeren kaynak her ay düzenli olarak güncellenmektedir.

AGROVOC Türkçe edisyonu, kavram ve terim sayısı açısından İngilizceden sonra 2. sırada bulunmaktadır ve tarım alanında bu yapıda hazırlanmış ilk ve tek terminolojik kaynaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Üniversiteler ve Türk Dil Kurumu uzmanlarından oluşan 17 kişilik bir ekiple 4 yıllık bir çalışma sonucunda hazırlanmıştır. İçeriği zenginleştirme ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Güncel olarak sözlükte yaklaşık 35 bin kavrama ait 48 bin Türkçe terim yer almaktadır.

Semantik Web Standartları ve Açık Kaynak Yazılımı ile yayınlanan sözlüğümüz alfabetik ve hiyerarşik kompozisyonda görüntülenebilmektedir. Arama yaptığınız Türkçe terimin diğer dillerdeki karşılığını; ya da diğer dil seçeneklerinde arama yapıyorsanız buna karşılık gelen Türkçe terimi altta açılan listede görebilirsiniz.

Sözlüğe katkı sağlamak için geri bildirim (feedback ) seçeneğini kullanabilirsiniz. Arama tarama işlemlerinde karşılaştığınız sıkıntı veya sözlükte rastladığınız hata bildirimi ve her türlü sorunuz için Eğitim ve Yayın Dairesi AGRIS Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Terim birliğinin oluşmasına katkı sağlanması ve ileride yürütülecek terminoloji çalışmalarına ışık tutması dileğiyle ….

İletişim bilgileri:

TOB Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Yasemin ÇEVİK

e-posta :  agris@tarim.gov.tr  -  yasemin.cevik@tarim.gov.tr

telefon  :  0312 315 65 55 /306


''