28.6.2018 / Gösterim Sayısı : 16892

ŞEKER İHRACATÇILARININ DİKKATİNE!

     Temmuz ayında 1701.99.10.00.11 GTİP'li pancardan üretilen A ve B Kotaları dışındaki C şekeri için İhraç Ön İzin Belgesi düzenlenmesi talepleri satış/stok bilgileri dikkate alınarak Bakanlığımızca değerlendirilecektir. Bu kapsamda İhraç Ön İzin Belgesi başvurularının, sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve gerekli izinlerin sağlanması bakımından Başkanlığımıza ivedilikle yapılması önem arz etmektedir.

     Şeker üreticisi ve ihracatçılarına duyurulur. 


''