20.7.2018 / Gösterim Sayısı : 1341

Şeker Pancarı Üretim Planlaması Çalışmalarının İlki Gerçekleştirildi

#Toplantı Ziyaret

​   19/07/2018 Perşembe günü Başkanlığımız hizmet binasında, Şeker Dairesi Başkanı Sn. Hamit AYGÜL başkanlığında, şeker pancarı üretim planlaması hedefine yönelik olarak, şeker pancarı tarımına uygun tarım alanlarının envanterinin çıkarılması ve mevcut şeker pancarı ekim alanları üzerinde coğrafi bilgi sistemleri de kullanılarak etkin bir izleme faaliyeti sağlanması konularının ele alındığı bir toplantı düzenlenmiştir.

 Toplantıya, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Entegre ve İdare Kontrol Sistemi Daire Başkanlığı ile İstatistik ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanlığı ile Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünden Tarla Bitkileri Araştırma Daire Başkanlığı katılım sağlamıştır.

   Toplantı sonucunda, mevcut üretim alanlarında iklim şartları ile su kısıtı ve verimlilik hususları dikkate alınarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu şeker üretimini sağlayacak ekolojik ve ekonomik olarak en uygun bölgeleri, coğrafi bilgi sistemleri kullanarak tespit etmek ve incelemek üzere çalışma grupları oluşturulmasına karar verilmiştir.


''