Ortak Akıl Toplantıları

Tarım sektörü ile ilgili yaşanan sorunların ve taleplerin yerinde değerlendirilmesi, yönetişim kültürüyle çözüme kavuşturulması amacıyla Ortak Akıl Toplantıları düzenlenmektedir.

Ortak Akıl Toplantıları;

  • Tarımda geleceğe yönelik olarak Bakanlık ve Tarım sektörü arasında işbirliğinin geliştirilmesi,
  • Yapılan toplantılar ve hazırlanan eylem planları ile tarım sektörüne yerel paydaş katılımının sağlanması,
  • Bakanlığımızın politikaları belirlenirken paydaşların da görüşlerinin alınarak politikaların oluşturulmasına katkı sağlanması,
  • Paydaşlarımıza (Sektör, STK ve Üniversiteler) uygulanan tarım politikaları hakkında yerinde bilgi ve sorumluluk verilmesi, amacıyla sektör paydaşları ile gerçekleştirilmektedir.

Ortak Akıl Toplantıları, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Üniversite temsilcileri, çiftçiler, örnek çiftlik sahipleri, işadamları, yerel idareciler, Bakanlık ve ilgili kurum, kuruluş temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilmektedir.

Ortak Akıl Toplantılarında ortaya konulan görüş ve öneriler değerlendirilmekte, uygun olanlar Eylem Planına dönüştürülmekte, ilgili birimler tarafından yapılan çalışmalar ve gerçekleşmeler Bakanlığımızca düzenli olarak Ortak Akıl Toplantı Yönetimi Bilgi Sisteminden 3'er aylık dönemler halinde takip edilmektedir.

İl bazında yaşanan sorunların ve taleplerin yerinde değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla da bugüne kadar 37 adet Ortak Akıl Toplantısı yapılmıştır.

Ortak Akıl Toplantıları sonrasında oluşturulan eylem planları kapsamında ilgili birimler tarafından yapılan çalışmalar aşağıdadır

1-KAYSERİ İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 11 TEMMUZ 2011

2-ÇAY SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 3-4 EKİM 2011

3-KARS İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 13-14 OCAK 2012

4-KARAMAN İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 28 MAYIS 2012

5-KÜTAHYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 26 HAZİRAN 2012

6-YALOVA İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 18 TEMMUZ 2012

7-TOKAT İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 22 EKİM 2013

8-BİTLİS İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 29 TEMMUZ 2013

9-VAN İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 30 TEMMUZ 2013

10-YOZGAT İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 2 AĞUSTOS 2013

11-ARTVİN İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 16 AĞUSTOS 2013

12-ARDAHAN İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 20 TEMMUZ 2013

13-ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 2 MAYIS 2014

14-BOLU İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 12-13 NİSAN 2014

15-ERZURUM İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 21-22 HAİRAN 2014

16-BAYBURT İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 29-30 EKİM 2014

17-ÇORUM İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 29-30 KASIM 2014

18- TRAKYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 23-24 ARALIK 2014

19-ISPARTA İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 11-12 OCAK 2015

20-DENİZLİ İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 13-14 MART 2015

''