13.9.2017 / Gösterim Sayısı : 7401

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ no: 2016/39)’NDE (TEBLİĞ NO: 2017/25)

''