13.9.2017 / Gösterim Sayısı : 5585

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ no : 2017/37)

''