13.9.2017 / Gösterim Sayısı : 3384

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ no : 2017/37)

''