22.11.2017 / Gösterim Sayısı : 3882

Çiflikt Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2017/40)

''