Sayın Bakan'ın Rizeli Çoban Hamdusena Bilgin'i Kabulü
''