Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliğ Taslağı

​Tebliğ Taslağı ve Görüş Bildirme Formu için tıklayınız ...

Görüşlerin Bildirileceği Adres : kodeks@tarim.gov.tr

Son Görüş Bildirme Tarihi : 23.02.2018

''