4.12.2016 / Gösterim Sayısı : 106973

Gıda Kontrol Labaratuvar Sistemi Eğitimi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca, Bakanlığımız uygulama envanterine bir uygulama daha kazandırılıyor.​

PROJE ADI: Gıda Kontrol Labaratuvar Sistemi

 AMACI: 

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kamu hizmetleri kapsamında Gıda Güvenliğinin sağlanması önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda; Yurdumuza giren, yurtdışına gönderilen ve iç tüketim pazarında yer alan tüm gıda ürünleri, belirli periyotlarla alınan numunelerin belirli değerlere ve standartlara göre kontrolü ile Bakanlığımız tarafından güvence altına alınmaktadır.

Bu altyapıda oluşmakta olan tüm verilerin tek bir noktaya alınması amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Merkezi bir "Gıda Kontrol Labaratuvar Sistemine" ihtiyaç hasıl olduğu;

Bu kapsamda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bilgi güvenliği yönetim sistemi politikaları gereği, veri güvenliği ile birlikte, bilişim uygulamalarının tek bir merkezden yönetilmesi önem kazanmaktadır. Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi Uygulaması ve Bakanlığımız birimleri tarafından kullanılan tüm uygulamalar bu vizyon doğrultusunda ilerlemektedir.

Gıda Kontrol Labaratuvar Sistemi sayesinde numunenin ilk gelişinden sonuçlarının çıkmasına kadarki tüm süreçler bu uygulama üzerinden takip edilecektir. Merkez ve Taşra Birimlerinin ihtiyaç duydukları tüm verilere Gizlilik-Bütünlük-Erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda anlık olarak takip edebilecekleri bir uygulama ortaya koyulmuştur. 

''