8.3.2017 / Gösterim Sayısı : 96231

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No:2017/15) 08.03.2017 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlandı

Bakanlığımızca tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla 2004 yılından itibaren kullandırılan, düşük faizli kredi uygulamasına 2017 yılında da devam edilmektedir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, gerçekleştirilecek ve toplam 35 başlık altında birçok tarımsal faaliyet alanını kapsayan bu uygulama ile tarımsal maliyetler azaltılarak, üreticinin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.Tebliğ için tıklayınız​​

''