12.5.2017 / Gösterim Sayısı : 30800

2017 Yılında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Av Gemileri Listesi

​   2017 Yılında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Belirlenmesi Ve Bu Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3) kapsamında başvuruda bulunan gemilere tahsis edilen mavi yüzgeçli orkinos av kotasının devir sonrası kesinleşen gemi listesi, ilgili Tebliğin 5 inci maddesi 4 üncü fıkrası hükmü uyarınca aşağıda ilan edilmektedir.

  Bu kapsamda listedeki gemi sahip/donatanları, 10-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında avcılık izin belgesi başvurularını gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgelerle yaparlar.

(a) Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (BAGİS) kapsamında gemiye BAGİS cihazı takıldığına dair "BAGİS Cihazı Teslim Tutanağı" fotokopisi,

(b) Gemilerine ait geçerli denize elverişlilik belgesi,

(c) Gemilerine ait IMO numarasını gösterir bilgisayar çıktısı.

(ç) Gemi tespit tutanağı,

(d) Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliğince (SÜRKOOP) verilen, ICCAT'ın mavi yüzgeçli orkinosla ilgili uygulamaları konusundaki eğitim kursuna katıldığına dair belge.

ÖNEMLE DUYURULUR.
2017 Yılında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Av Gemileri Listesine Ulaşmak için aşağıdaki Eklere tıklayınız.

''