4.12.2017 / Gösterim Sayısı : 40931

2018 yılı Kamu Konutu Başvuruları Başlamıştır

Bakanlığımız Merkez Teşkilatına tahsisli kamu konutlarının 2018 yılı içerisinde yapılacak tahsis işlemlerine esas puanlama cetvelleri oluşturulmak üzere konut başvuruları başlamıştır.

Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamelerinin değerlendirilmeye alınabilmesi için, kamu konutu talebinde bulunan personel tarafından doldurulan beyannamelerin görevli olduğu birimce onaylandıktan sonra üst yazı ile 29 Aralık 2017 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.  

Konut başvurularına ilişkin açıklama ve beyanname aşağıdadır.

2018 YILI KAMU KONUTLARI TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ.doc

KAMU KONUTLARI TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA1.docx

''