4.1.2018 / Gösterim Sayısı : 10562

Çubuk-Ankara Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ait revizyon imar planı onayının duyurusudur

Bakanlığımızca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanunu uyarınca 26/12/2017 tarihinde e-imza ile onaylanmış olup, basılı pafta üretilmemiştir. 1 hafta süre ile ilan olunur.

Ek Dosyalar

''