19.7.2017 / Gösterim Sayısı : 10689

ARIMNet2 2017 Genç Araştırmacı Çağrısı Açılmıştır

(Genç Araştırmacılara Yönelik Uluslararası Proje Başvuruları İçin )

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen bir ERA-NET projesi olan "Akdeniz Ülkelerinde Tarımsal Araştırmanın Koordinasyonu: ARIMNet2" projesi kapsamında açılan 2017 yılı Genç Araştırmacılar için Çağrı duyurusu yayınlanmıştır. Söz konusu çağrıya ilişkin genel koşullar, aşağıdaki proje web sayfasına ait linkte ve ekli PDF dosyasında bulunmaktadır.

Bu çağrının amacı; Akdeniz ülkelerindeki genç bilim insanlarının kapasitelerini güçlendirmek ve araştırmacı yeteneğine sahip yeni ve genç bir nesil hazırlayarak, bu genç araştırıcıların kendi araştırma alanları içerisinde lider ve öncü olmalarını sağlamaktır.

Araştırmacılara kendi bilim ağlarını ve araştırma fikirlerini oluşturma fırsatını veren ve Akdeniz ülkelerindeki genç bilim insanları arasında uzun süreli işbirliği ve ortaklık oluşturulmasına olanak sağlayan bu çağrı, geniş kapsamlı konu başlıkları altındaki tekliflere açık olup, çağrı alt başlıklarından birine uygun teklifte bulunan başarılı konsorsiyumları destekleyecektir.

Çağrı için başvuru koşulları;

  1. Bu çağrı, sadece genç araştırmacıların başvurularına açıktır.
  2. Genç araştırıcı olarak belirlenen kriter ise; araştırmacının doktora derecesi(veya buna eşdeğer diploma veya araştırmacı deneyimine sahip) aldıktan sonra en fazla 10 yıl geçmiş olmasıdır. (Doktorasını 1 Ocak 2007'den sonra tamamlayan kişiler bu çağrıya başvurabilecektir.)
  3. TAGEM'in aşağıdaki  uygunluk koşullarının sağlanması gerekmektedir.
    1. TAGEM, kadrolu araştırmacılar ve araştırma yardımcı personeline maaş veya diğer personel gideri ödeyemez; bu nedenle, personel maaşları proje bütçesinden çıkarılmalıdır. Yalnız geçici personel için yılda en fazla 5 kişi/ay'lık bir geçici hizmet alımı ödenebilir;
    2. Proje bütçesinde bulunabilecek giderler: tüketim maddeleri, araştırma ekipmanı, seyahatler, geçici personel giderleri ve dolaylı diğer giderler;
    3. Türkiye'den ortak çağrıya başvuracak proje ortakları arasında mutlaka bir TAGEM enstitüsü bulunmalıdır. Çünkü kazanacak projeler, Sanal Ortak Fon (Virtual Common Pot) modeliyle desteklenecek, yani her ülke kendi projelerine bütçe sağlayacaktır. TAGEM'in ise kendi enstitüleri dışındaki kurumlara doğrudan ödenek göndermesi mümkün değildir;
  1. Bir proje için kabul edilebilecek en yüksek destek 50.000,00 € karşılığı TL'sıdır.

Çağrı konuları, ARIMNet2 Projesi Entegre Stratejik Araştırma Ajandası (ISRA) kapsamındaki önceliklere göre belirlenmiş olup, ana başlıklar aşağıda belirtilmiştir. 

Topic 1: "Promoting sustainable agriculture for socio-economic development"

Topic 2: "Valorising local products through food value chains improvement"

Çağrı için önemli tarihler:

 

Ülkemizden çağrı konusunda temas kişisi, Dr. Evran DOĞAN olup, iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

Dr. Evran DOĞAN

Tel: 0312 307 6081

E-Posta: evran.dogan@tarim.gov.tr     edogan@tagem.gov.tr

''